1
00:00:00,773 --> 00:00:03,524
<i>Reverie, program virtuálnej reality,</i>

2
00:00:03,560 --> 00:00:05,894
<i>kde sa nemožné stáva možným.</i>

3
00:00:05,930 --> 00:00:08,898
<i>Nájdete tu všetko,
po čom túžite.</i>

4
00:00:08,934 --> 00:00:11,634
<i>Ale niekedy ľudia zablúdia,</i>

5
00:00:11,670 --> 00:00:14,403
<i>uviaznu medzi
fantáziou a realitou.</i>

6
00:00:14,439 --> 00:00:15,839
<i>Vtedy prichádza ona.</i>

7
00:00:15,875 --> 00:00:18,441
<i>Volá sa Mara Kintová.</i>

8
00:00:18,477 --> 00:00:22,444
<i>Jej prácou je nájsť tých zblúdených
a priviesť ich späť domov.</i>

9
00:00:22,480 --> 00:00:24,848
<i>A možno ich záchranou,</i>

10
00:00:24,884 --> 00:00:27,717
<i>nachádza spôsob,
ako zachrániť seba.</i>

11
00:00:37,529 --> 00:00:38,862
<i>V predchádzajúcich častiach "Reverie"...</i>

12
00:00:38,898 --> 00:00:40,529
Keď nájdeš v Reverie
tento symbol,

13
00:00:40,565 --> 00:00:41,731
pozeráš sa na ikonu brány.

14
00:00:41,767 --> 00:00:43,432
Tvoj východ späť
do reálneho sveta.

15
00:00:43,468 --> 00:00:44,633
<i>Charlie, dochádza nám čas.</i>

16
00:00:44,669 --> 00:00:46,703
- <i>Je pripravená, alebo nie?</i>
- Áno.

17
00:00:46,739 --> 00:00:48,605
- <i>Áno, je pripravená.</i>
- <i>Tak ju pošlite dnu.</i>

18
00:00:48,641 --> 00:00:50,472
A ako vidí budúcnosť nášho projektu

19
00:00:50,508 --> 00:00:52,609
Ministerstvo obrany?

20
00:00:52,645 --> 00:00:54,380
Vidíme potenciál.

21
00:01:02,221 --> 00:01:03,953
Vážení, vyprázdnite si vrecká.

22
00:01:03,989 --> 00:01:06,489
Laptopy vyberte z tašiek.

23
00:01:10,796 --> 00:01:12,629
Postúpte dopredu, pane.

........