1
00:00:06,319 --> 00:00:10,460
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:10,937 --> 00:00:15,147
- Pomoc, je to šílenec.
- Nech toho, nemůžeš je vyhodit. - Můžu.

3
00:00:18,070 --> 00:00:21,312
<i>Všem lodím v nesnázích.
Vaši ranění jsou na Behemothu vítáni.</i>

4
00:00:21,395 --> 00:00:24,233
- Ale beze zbraní.
- Fajnovej obleček.

5
00:00:26,929 --> 00:00:29,140
Musíte ji zavřít. Zabila spoustu lidí.

6
00:00:29,234 --> 00:00:31,559
Dali jsme jí chemický omezovač.
Nesmí si ho sundat.

7
00:00:31,678 --> 00:00:33,176
Ne, to ne.

8
00:00:33,296 --> 00:00:35,066
Co se stalo Drummer?

9
00:00:35,508 --> 00:00:38,078
Zranila se.
Zotavuje se po operaci.

10
00:00:38,202 --> 00:00:40,179
Zachránila mi život a já ten její.

11
00:00:40,281 --> 00:00:43,390
Jsme na pohřebišti.
Musíme se odsud dostat.

12
00:00:43,469 --> 00:00:46,578
Ať se na té stanici stalo cokoli,
poškodilo mu to mozek.

13
00:00:46,664 --> 00:00:49,125
Holden není šílenec.
Když jsme byli na stanici,

14
00:00:49,249 --> 00:00:51,258
otevřela mu dveře a chránila ho.

15
00:00:51,367 --> 00:00:53,906
Ať už je to cokoli, myslím,
že je s ním v kontaktu.

16
00:00:53,975 --> 00:00:56,943
Mluví to se mnou.
Musím zjistit, co to chce.

17
00:00:58,624 --> 00:01:01,093
Stanice teď generuje magnetické pulzy.

18
00:01:01,172 --> 00:01:04,101
Jako kdyby nabíjela kanón
obrovské síly.

19
00:01:04,187 --> 00:01:07,179
Souvislý signál se z toho stane
nejspíš za méně než sedm hodin.

20
00:01:07,265 --> 00:01:10,304
Holden mi řekl, že měl na stanici vizi,

21
00:01:10,413 --> 00:01:14,789
jak jsou Prstence
využívány ke zničení soustav.

22
00:01:14,906 --> 00:01:17,757
Věřil, že to stanice dělá,
........