1
00:00:04,865 --> 00:00:06,064
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:06,867 --> 00:00:07,909
Budu se ženit.

3
00:00:07,941 --> 00:00:10,151
Vždycky jsem měla slabost
pro chlapy, co uměli rozesmát.

4
00:00:10,182 --> 00:00:11,215
Tak slabost?

5
00:00:11,236 --> 00:00:14,270
Odklepli mi, že v rámci Saulovy
nabídky můžete natočit pilot.

6
00:00:15,323 --> 00:00:16,491
Jedu si takhle kolem a napadlo mě,

7
00:00:17,294 --> 00:00:19,473
že se představím tvýmu synovi,
o kterým ses nezmínila.

8
00:00:19,515 --> 00:00:20,620
Chtěla jsem s Eddiem mluvit.

9
00:00:20,641 --> 00:00:22,726
-Musím se mu omluvit.
-Musíš vypadnout.

10
00:00:22,747 --> 00:00:26,897
Já mám syna. Co za člověka
odejde od vlastního dítěte?

11
00:00:27,721 --> 00:00:29,869
Kvůli tobě jsem podělala konkurz.

12
00:00:29,900 --> 00:00:31,965
Kdy už s tímhle konečně přestanu?

13
00:00:31,996 --> 00:00:35,103
S kým myslíš, že jsem o to přišla?
S komikem. Bylo mi patnáct.

14
00:00:35,135 --> 00:00:36,271
Řekni mi, kdo to byl.

15
00:00:37,210 --> 00:00:38,325
Royi!

16
00:00:39,222 --> 00:00:41,516
Já už tím nechci dál být.
Nechci být Royem Martinem.

17
00:00:42,329 --> 00:00:45,614
Neodcházel odsud chlap?
Do hajzlu. Royi!

18
00:00:53,830 --> 00:00:58,137
K SMRTI TRAPNÝ II.
8. díl: Teď mě vidíš, teď už ne

19
00:01:31,378 --> 00:01:33,453
Už jste volala jeho dceři?

20
00:01:33,485 --> 00:01:37,572
Je na lyžích na školní akci.
Ještě nic neví.

21
00:01:41,941 --> 00:01:43,964
Jste v pohodě?

22
00:01:46,049 --> 00:01:49,042
Jasně. Pardon.

23
00:01:51,325 --> 00:01:53,379
........