1
00:00:00,000 --> 00:00:01,856
<i>Videli ste v Claws:</i>

2
00:00:07,077 --> 00:00:09,332
Des, našli krv na verande.

3
00:00:09,342 --> 00:00:11,408
- Koho krv?
<i>- Rollerovu.</i>

4
00:00:15,430 --> 00:00:18,310
<i>Si v poriadku? Znieš trochu
vystresovane, alebo čo?</i>

6
00:00:18,319 --> 00:00:19,760
Všetko je v poriadku.

7
00:00:19,770 --> 00:00:23,090
Váš vysnívaný salón k vám poslal
špiónku, aby preverila, či ste dosť šik.

8
00:00:23,100 --> 00:00:25,370
- Mohla by som zaplatiť?
- Chvíľočku.

9
00:00:25,380 --> 00:00:27,677
Glint Nails si môžete škrtnúť.

10
00:00:29,172 --> 00:00:30,311
Našli sme ho.

11
00:00:30,321 --> 00:00:31,602
To, čo z neho zostalo.

12
00:00:32,043 --> 00:00:33,685
Bol to môj malý braček.

13
00:00:33,999 --> 00:00:36,013
<i>Mal som ho ochraňovať.</i>

14
00:00:36,359 --> 00:00:39,410
Jediné, čo chcem
z tvojich úst počuť

16
00:00:39,420 --> 00:00:41,920
je: "Nič neviem"
a "Nič som nevidela".

17
00:00:42,455 --> 00:00:43,897
Pomôžte mi.

18
00:00:44,094 --> 00:00:45,446
Čo sa stalo?

19
00:00:45,456 --> 00:00:47,270
Dostali ma.

20
00:00:55,083 --> 00:00:58,983
V noci, keď Rollera zabili
som počula výstrel.

22
00:00:59,313 --> 00:01:02,090
Šla som sa von
pozrieť a...

24
00:01:02,452 --> 00:01:06,340
niekto ťahal Rollerovo
telo na mólo.

25
00:01:08,448 --> 00:01:09,722
Bože dobrý.

26
00:01:09,988 --> 00:01:13,086
Ani som nevedela, že bol
v dome ešte niekto iný.

27
00:01:13,479 --> 00:01:17,161
........