1
00:00:05,977 --> 00:00:09,193
<i>FRANCIE, 1940</i>

2
00:00:14,830 --> 00:00:18,171
Všichni hned ven!

3
00:00:34,135 --> 00:00:37,346
Naděje je pouze
pošetilost podrobených lidí.

4
00:00:37,548 --> 00:00:42,633
Dává jim naději,
že někdy budou svobodní.

5
00:00:45,024 --> 00:00:48,075
A je povinností
mocných a vládnoucích,

6
00:00:48,100 --> 00:00:51,687
aby podrobené lidi

7
00:00:51,712 --> 00:00:54,873
od těchto myšlenek odvedli.

8
00:00:57,236 --> 00:00:59,679
Komu patří tato propaganda?

9
00:01:04,879 --> 00:01:10,019
Prosím, předstupte,
ať vás té zvrácenosti mohu zbavit.

10
00:01:11,745 --> 00:01:14,330
A nikomu z vás neublížím.

11
00:01:16,100 --> 00:01:18,023
Nikomu z vás neublížím.

12
00:01:23,023 --> 00:01:25,163
- Ne.
- Je moje.

13
00:01:25,513 --> 00:01:27,773
Prosím. Je jen moje.

14
00:01:34,877 --> 00:01:37,330
Jsi statečná.

15
00:01:38,859 --> 00:01:43,322
Slavnost, kterou připravujeme,
je pro mě velmi důležitá.

16
00:01:43,364 --> 00:01:45,270
A obzvlášť pro Německo.

17
00:01:45,727 --> 00:01:49,258
Musíme se ujistit,
že všechno bude dokonalé.

18
00:01:55,720 --> 00:02:01,579
Až se vrátíte k práci,
pamatujte, jaké máte možnosti.

19
00:02:07,616 --> 00:02:09,254
To je všechno.

20
00:02:34,378 --> 00:02:36,398
12 Monkeys
S04E06 - Die Glocke

21
00:02:36,423 --> 00:02:38,930
Překlad: komcus & A.R.G.U.S.
<i>edna.cz/12-monkeys</i>

22
00:02:39,742 --> 00:02:42,101
Tady je vše, co víme.

23
00:02:42,492 --> 00:02:46,583
........