1
00:00:01,001 --> 00:00:03,754
<i>Jsem Uhtred, syn Uhtreda.</i>

2
00:00:03,879 --> 00:00:07,250
<i>Lady Aethelflaed poslechla
přání svého otce</i>

3
00:00:07,251 --> 00:00:10,094
<i>a vzala si Aethelreda, pána Mercie.</i>

4
00:00:10,219 --> 00:00:14,725
<i>Tím se přiblížil sen
krále Alfréda o Anglii ještě více.</i>

5
00:00:14,848 --> 00:00:17,317
Pane, láska by měla
být něžná a vlídná.

6
00:00:18,977 --> 00:00:23,699
<i>Do šťastnějšího svazku vstoupil otec
Beocca, když si vzal mou sestru Thyru.</i>

7
00:00:23,815 --> 00:00:25,943
Promiňte, lorde Uhtrede.
Jsem Osferth.

8
00:00:26,068 --> 00:00:27,285
Jsi Alfrédův nemanželský syn.

9
00:00:27,402 --> 00:00:30,702
<i>Poté, co mě nepřesvědčili,
abych se k nim přidal,</i>

10
00:00:30,822 --> 00:00:33,075
<i>bratři Erik a Sigefrid ze severu</i>

11
00:00:33,200 --> 00:00:35,578
<i>dobyli město Londýn.</i>

12
00:00:35,702 --> 00:00:39,502
Tvrdíš, že mi sloužíš, a přesto
putuješ do Dánska a zpět.

13
00:00:39,623 --> 00:00:41,250
Jak ti mám věřit?

14
00:00:41,375 --> 00:00:44,379
<i>Alfréd svěřil velení
svých armád Aethelredovi.</i>

15
00:00:44,503 --> 00:00:46,676
Zítra vyrazíme. Rád bych,
abys jela se mnou.

16
00:00:46,797 --> 00:00:47,844
Do bitvy?

17
00:00:47,965 --> 00:00:50,844
<i>A byli jsme posláni,
abychom získali město zpět,</i>

18
00:00:50,968 --> 00:00:52,595
<i>nenašli jsme ale ani duši.</i>

19
00:00:52,719 --> 00:00:54,187
Když budeme chtít,

20
00:00:54,304 --> 00:00:57,148
můžeme vytvořit největší armádu,
které tyto břehy kdy viděly.

21
00:00:57,266 --> 00:01:01,021
- Pane! - Ten signál je viditelný
na kilometr daleko nebo dál.

22
00:01:01,144 --> 00:01:04,990
- Thyra!
- Smrt přichází!
........