1
00:00:44,370 --> 00:00:47,466
Vzbuď se, Carle. Vzbuď se!

2
00:01:13,179 --> 00:01:14,931
Carle?

3
00:01:16,577 --> 00:01:18,288
Co se ti stalo?

4
00:01:20,449 --> 00:01:22,070
Carle!

5
00:01:25,511 --> 00:01:32,088
<i>edna.cz/luke-cage
edna.cz/defenders</i>

6
00:02:23,222 --> 00:02:28,600
<i>přeložili Kubc6a a Xavik</i>

7
00:02:31,200 --> 00:02:35,430
LUKE CAGE
S02E07 - On And On

8
00:02:50,454 --> 00:02:54,141
Pomalu, nikam nespěchej.

9
00:02:58,528 --> 00:03:01,243
- Jak dlouho jsem byl mimo?
- Asi hodinu.

10
00:03:03,904 --> 00:03:05,344
Kde je Piranha?

11
00:03:05,644 --> 00:03:09,766
- Pomalu, nikam se nežeň.
- Kde je, tati?

12
00:03:09,891 --> 00:03:13,157
- Nevím, měl být s tebou.
- Cože?

13
00:03:13,226 --> 00:03:16,719
Měl by sis dávat bacha na svůj tón.
Pořád jsem starší.

14
00:03:16,781 --> 00:03:20,967
Nemám čas na slušné vychování,
tady jde o život, tak kde je?

15
00:03:20,992 --> 00:03:24,188
Odešel půlhodinu po tobě.

16
00:03:24,243 --> 00:03:27,844
Chtěl si pronajmout tryskáč
na Teterboru a zavolat matce.

17
00:03:27,869 --> 00:03:30,219
Volal i tobě, ale tys to nebral.

18
00:03:30,559 --> 00:03:32,742
Měls jediný úkol.

19
00:03:33,004 --> 00:03:34,891
Sloužím Pánovi.

20
00:03:35,757 --> 00:03:40,654
Bůh nám udělil svobodnou vůli,
jeho nejzbožnější dar.

21
00:03:40,679 --> 00:03:45,641
A tvůj kamarád toho využil,
když prošel těmi dveřmi.

22
00:03:46,893 --> 00:03:48,859
Ty seš fakt užitečnej.

23
00:03:49,726 --> 00:03:51,532
........