1
00:00:00,001 --> 00:00:02,398
V minulých dílech "Preacher"...

2
00:00:02,401 --> 00:00:03,923
Mesiáš je dement.

3
00:00:03,926 --> 00:00:07,166
Můj plán je nahradit
dementa Jessem Custerem.

4
00:00:07,169 --> 00:00:09,402
Až budeš připravený,
vrať se pro svou duši.

5
00:00:09,405 --> 00:00:10,497
Co...

6
00:00:10,500 --> 00:00:12,695
Babi!

7
00:00:12,698 --> 00:00:14,520
Měla mě moc ráda, vrhla se na mě.

8
00:00:14,523 --> 00:00:16,235
- Co to?
- Malej Jesse?

9
00:00:16,238 --> 00:00:17,804
Vítej doma, Jesse.

10
00:00:17,807 --> 00:00:19,206
Musíš mi pomoct.

11
00:00:19,208 --> 00:00:21,108
Ty víš co chci.

12
00:00:21,110 --> 00:00:22,546
Prostě ji přiveď zpátky.

13
00:00:22,549 --> 00:00:23,536
Bože?

14
00:00:23,539 --> 00:00:25,246
Počítal jsem s tebou.

15
00:00:26,682 --> 00:00:28,416
Nyní, máme dohodu.

16
00:00:28,419 --> 00:00:30,078
Správně?

17
00:00:34,195 --> 00:00:36,492
_

18
00:00:39,023 --> 00:00:40,489
Děkuji za schůzku.

19
00:00:40,492 --> 00:00:42,141
Co pro vás mohu udělat?

20
00:00:46,437 --> 00:00:47,468
Támhleta holčina.

21
00:00:48,771 --> 00:00:50,504
Už ne tak holčina,

22
00:00:50,506 --> 00:00:53,040
Je už mladistvá na střední škole.

23
00:00:53,042 --> 00:00:54,942
Nechce mě nechat napokoji.

24
00:00:54,944 --> 00:00:56,177
A asi víš jaký to je.

25
........