1
00:00:06,297 --> 00:00:09,343
<i>ROK 1491</i>

2
00:00:19,829 --> 00:00:22,009
<i>- Démon.</i>
- Ticho!

3
00:00:30,109 --> 00:00:31,658
Ticho!

4
00:00:39,979 --> 00:00:42,229
<i>Nemáme čas ani trpělivost.</i>

5
00:00:54,209 --> 00:00:55,755
Ticho!

6
00:00:58,240 --> 00:00:59,943
Ticho!

7
00:01:59,309 --> 00:02:01,326
12 Monkeys
S04E08 - Demons

8
00:02:01,357 --> 00:02:03,857
Překlad: komcus & A.R.G.U.S.
<i>edna.cz/12-monkeys</i>

9
00:02:08,453 --> 00:02:12,847
Viděla jsem tě z dálky.
Jsi Andrus.

10
00:02:13,265 --> 00:02:16,655
Tvá oddanost naší věci
je dlouhá a komplikovaná.

11
00:02:17,202 --> 00:02:20,401
Prvotní, co se obrátil
proti svým vlastním.

12
00:02:20,621 --> 00:02:25,925
Mučedník, který bojuje proti
jejich ničemnostem a šílenství.

13
00:02:26,905 --> 00:02:29,694
Tvá bojovnost je legendární.

14
00:02:30,812 --> 00:02:32,835
Přišel jsi z Velké hordy.

15
00:02:33,835 --> 00:02:37,077
Černého moře,
kaspických stepí.

16
00:02:37,975 --> 00:02:40,997
Tví lidé prolévali
mongolskou krev po celá staletí.

17
00:02:41,286 --> 00:02:43,242
Válečnící a otrokáři.

18
00:02:43,453 --> 00:02:49,046
- Znáte jméno mé rodné země?
- Ano, ale od někoho jiného.

19
00:02:49,796 --> 00:02:51,476
Čečensko.

20
00:02:52,092 --> 00:02:55,920
Ale odkud pocházím,
zpochybňují jiní naši víru.

21
00:02:56,473 --> 00:02:58,506
Říkají si drúzové.

22
00:03:00,081 --> 00:03:05,047
Na mých cestách jsem
narazil na spoustu kacířů,

........