1
00:00:27,738 --> 00:00:31,211
Impulse 01x07

2
00:00:37,327 --> 00:00:40,339
Řekla jsem ti, abys přestal

3
00:00:40,577 --> 00:00:43,029
a tys nepřestal.

4
00:00:43,450 --> 00:00:46,410
Henry, líbali jsme se!
Nepamatuješ si to?

5
00:00:46,579 --> 00:00:50,219
Násilím jsi do mě
strčil prsty

6
00:00:50,249 --> 00:00:52,689
a já ti říkala ne.

7
00:01:01,269 --> 00:01:03,725
- Sakra.
- Co se stalo?

8
00:01:08,394 --> 00:01:10,270
Nevím, chlape.

9
00:01:10,533 --> 00:01:12,611
To udělala Henry Coles?

10
00:01:13,055 --> 00:01:15,725
Promiň, byl jsem vedle.
Slyšel jsem, co říkala...

11
00:01:15,750 --> 00:01:17,892
Nevím, o čem to mluvila.

12
00:01:18,252 --> 00:01:20,149
Jasný, Lucasi?
Nic jsem jí neudělal.

13
00:01:20,174 --> 00:01:21,412
Tak to nebylo.

14
00:01:22,429 --> 00:01:24,118
Posloucháš mě?
Že jo?

15
00:01:24,150 --> 00:01:25,619
Tak to nebylo.

16
00:01:26,253 --> 00:01:27,483
Takový nejsem.

17
00:01:27,580 --> 00:01:29,319
Ne, já vím, já vím.

18
00:01:29,472 --> 00:01:32,776
V pohodě. Tak jo,
měli bychom to tu uklidit.

19
00:02:00,352 --> 00:02:01,572
<i>Clay Boone?</i>

20
00:02:01,614 --> 00:02:02,875
Strážník Hulce.

21
00:02:02,907 --> 00:02:04,423
Oficiálně jsme se nesetkali.

22
00:02:04,653 --> 00:02:07,294
Jsem tu kvůli výtržnostem,
které nahlásil soused.

23
00:02:07,362 --> 00:02:09,803
Říkal, že vám někdo
hodil kámen do okna.
........