1
00:00:03,878 --> 00:00:06,902
-V předchozích dílech...
-Známe se?

2
00:00:06,923 --> 00:00:11,084
-Ráno jsi mě praštil prknem.
-Jo. Já ti to vynahradím.

3
00:00:19,342 --> 00:00:23,460
-Právě jsem viděl, jak sis šňupnul.
-Klidně si ty policajty zavolej.

4
00:00:23,481 --> 00:00:26,703
Moc rád jim řeknu, kdo mi prodal
první dávku, pane Lockharte.

5
00:00:26,787 --> 00:00:29,831
Cole, nechala nám
svou dceru ve dveřích.

6
00:00:29,873 --> 00:00:32,021
-Pořád je to Joaniina máma.
-Ale nezaslouží si ji!

7
00:00:32,824 --> 00:00:33,908
A co po mně chceš?

8
00:00:33,950 --> 00:00:36,150
Dejme jí, co chce,
ať už na ni můžeme přestat myslet.

9
00:00:36,171 --> 00:00:40,123
Nemám Alison zrovna v lásce,
ale měla by dceru dostat zpátky.

10
00:00:40,165 --> 00:00:42,354
Udělali jsme správně.

11
00:00:42,375 --> 00:00:43,418
Sakra.

12
00:00:45,399 --> 00:00:46,567
Dobrý den, strážníku.

13
00:00:47,557 --> 00:00:52,667
Štve mě, když mě zastaví policajt
a já se jen modlím, abys ho znal,

14
00:00:52,708 --> 00:00:53,908
aby ses mu líbil
a on se mnou nezametl.

15
00:00:53,928 --> 00:00:57,057
-Můžeme ti znovu zkusit
zařídit zelenou kartu. -Jak?

16
00:00:57,880 --> 00:01:01,154
Nemám vlastní děti.
Neprožívám útrapy.

17
00:01:01,175 --> 00:01:04,147
-Hádej, kde jsem ráno byla.
-To netuším, Ali.

18
00:01:04,314 --> 00:01:06,545
Ve Woodlawnu.
Jako člověk s touhle zkušeností

19
00:01:06,587 --> 00:01:09,548
bych se tím mohla začít živit.

20
00:01:09,569 --> 00:01:11,769
-Živit?
-Snažím se v životě posunout dál.

21
00:01:11,790 --> 00:01:14,887
-Takhle bych to opravdu nepopsal.
-Jak to?

........