1
00:00:06,662 --> 00:00:09,662
Ray Barnette & Larry Hall
Walk in the Way

2
00:00:09,663 --> 00:00:11,663
ATLANTA
S02E11 Crabs in a Barrel
Přeložil: GudMen

3
00:00:12,663 --> 00:00:14,796
<i>Po 30 metrech zahněte doleva.</i>

4
00:00:16,600 --> 00:00:19,701
<i>Po 15 metrech zahněte doleva.</i>

5
00:00:20,904 --> 00:00:23,605
<i>Zahněte doleva.</i>

6
00:00:23,640 --> 00:00:25,474
<i>Přepočítávám.</i>

7
00:00:25,509 --> 00:00:27,704
Měla jsem zahnout doleva?

8
00:00:28,954 --> 00:00:30,257
Jo, asi jo.

9
00:00:30,282 --> 00:00:32,219
Sledujte navigaci, pospíchám.

10
00:00:32,244 --> 00:00:33,657
Neřídím se navigací.

11
00:00:33,682 --> 00:00:35,017
- Ani náhodou.
<i>- Zahněte doleva.</i>

12
00:00:35,052 --> 00:00:36,852
Pořád se plete...

13
00:00:36,887 --> 00:00:37,919
Proč pořád říká "doleva"?

14
00:00:37,955 --> 00:00:39,654
<i>Přepočítávám.</i>

15
00:00:39,690 --> 00:00:43,382
Neznám to místo,
takže ji radši sledujte.

16
00:00:43,418 --> 00:00:45,251
Je to šílenost.

17
00:00:45,286 --> 00:00:46,586
No ne?

18
00:00:46,621 --> 00:00:50,323
<i>Po 150 metrech zahněte doleva.</i>

19
00:01:06,005 --> 00:01:07,383
Promiňte.

20
00:01:07,408 --> 00:01:08,608
Tady si sedni.

21
00:01:08,643 --> 00:01:11,277
- Vy musíte být Earn.
- Ano.

22
00:01:11,312 --> 00:01:12,512
Račte se posadit.

23
00:01:12,547 --> 00:01:14,447
Dobrej.

24
00:01:14,482 --> 00:01:16,582
........