1
00:00:48,284 --> 00:00:51,087
<i>[Zákaz vstupu]</i>

2
00:00:54,438 --> 00:00:56,440
<i>Našli jsme Im Jeonga.</i>

3
00:00:57,907 --> 00:00:59,910
<i>Když jsi chtěl tu ženu chránit,</i>

4
00:00:59,910 --> 00:01:04,715
<i>měl jsi zůstat a udělat to.</i>

5
00:01:04,715 --> 00:01:07,651
<i>Chraň tu ženu.</i>

6
00:01:08,185 --> 00:01:11,255
<i>Neskrývej se, protože se bojíš.</i>

7
00:01:25,602 --> 00:01:30,807
<i>[Mezi životem a smrtí]</i>

8
00:01:35,481 --> 00:01:38,550
Slyšel jsem, že na místě
byla vražedná zbraň.

9
00:01:38,550 --> 00:01:41,220
Vraha chytěj rychle.

10
00:01:41,220 --> 00:01:43,489
Měl bys počkat a dívat se.

11
00:01:43,489 --> 00:01:45,757
Byly na zbrani nějaké otisky?

12
00:01:46,959 --> 00:01:49,495
Starého pána zabil profík.

13
00:01:49,495 --> 00:01:51,096
Neexistuje, že by nějaký nechal.

14
00:01:51,096 --> 00:01:53,499
Že tam nejsou, neznamená,
že je to profesionál.

15
00:01:56,034 --> 00:01:58,704
Přeřízl mu brachiální tepnu.

16
00:01:58,704 --> 00:02:02,841
<i>Brachiální tepna je hlavní
tepna vztahující se k paži.</i>

17
00:02:02,841 --> 00:02:04,576
<i>Jakmile dojde k jejímu přerušení,</i>

18
00:02:04,576 --> 00:02:08,180
<i>dochází k masivní ztrátě krve,</i>

19
00:02:08,180 --> 00:02:12,718
<i>a oběť vykrvácí ani ne za minutu.</i>

20
00:02:15,254 --> 00:02:18,190
<i>Staroušovo tělo nemělo
žádné další zranění.</i>

21
00:02:18,190 --> 00:02:21,927
<i>Nebojoval, byl zabit
odborně vedeným řezem.</i>

22
00:02:21,927 --> 00:02:25,531
Jinými slovy, byl překvapen.

23
00:02:25,531 --> 00:02:29,401
<i>Vrah vzal dokonce v potaz
i přirozené reflexy oběti.</i>

24
00:02:29,401 --> 00:02:32,871
........