1
00:00:00,039 --> 00:00:01,285
V minulých dílech...

2
00:00:01,321 --> 00:00:03,965
- Kde jsi?
- Airlie Beach. Práce.

3
00:00:04,000 --> 00:00:06,240
- S kým?
- Nichols.

4
00:00:08,880 --> 00:00:11,565
- Vy jste učitel tělocviku.
- Jesse Walsh.

5
00:00:11,600 --> 00:00:12,800
Stephanie Tolsonová.

6
00:00:13,984 --> 00:00:16,648
- Jak se má?
- Chybíš mu.

7
00:00:16,905 --> 00:00:21,139
On skončil?
On vážně skončil a pak...

8
00:00:21,900 --> 00:00:26,091
Mám ho rád, ale tvůj táta
je tak trochu ješitný, Fern.

9
00:00:26,454 --> 00:00:30,182
- Lodi, otevřené vody, únik.
- Jo.

10
00:00:32,867 --> 00:00:36,613
Potřebuju opravdu přesný
odhad, jak dlouho byl ve vodě.

11
00:00:37,920 --> 00:00:40,116
Vidíš? To je sériové číslo.

12
00:00:40,296 --> 00:00:43,609
Můžeme ho dohledat
a přesně zjistit, kdo to byl.

13
00:00:45,492 --> 00:00:49,485
Je to blízko výborných škol
a velmi blízko autobusové zastávky.

14
00:00:49,592 --> 00:00:52,295
A je tam velká zahrada pro děti.

15
00:00:52,480 --> 00:00:54,964
Dobře. Kluci?

16
00:00:55,951 --> 00:00:58,310
- Chytím tě.
- Kolik za týden?

17
00:00:58,559 --> 00:01:00,788
720. Ale je možná dohoda.

18
00:01:00,874 --> 00:01:05,205
- Kdy byly podlahy přebroušené?
- Před pár lety, ale vypadají dobře.

19
00:01:05,570 --> 00:01:08,642
Eli! Thomasi! Ven, prosím.

20
00:01:09,400 --> 00:01:11,267
Nějaký čas to bylo prázdné, ale...

21
00:01:11,329 --> 00:01:12,767
Hej, Eli! Koukni!

22
00:01:15,872 --> 00:01:19,453
- Koukněme tam. Vylezeš tam?
- Táta nás zabije.
........