1
00:00:06,301 --> 00:00:07,887
Pane Cole...

2
00:00:11,213 --> 00:00:12,848
Věříte v osud?

3
00:00:16,033 --> 00:00:18,289
<i>Viděli jste...</i>

4
00:00:18,314 --> 00:00:22,579
<i>Před třemi lety jsem poslala
cestovatele zpátky v čase,</i>

5
00:00:23,939 --> 00:00:29,048
<i>aby zastavil nákazu,
která zabila 7 miliard lidí.</i>

6
00:00:32,025 --> 00:00:35,486
<i>Aby změnil minulost
a zachránil budoucnost.</i>

7
00:00:35,790 --> 00:00:37,305
Už se to děje.

8
00:00:37,571 --> 00:00:40,314
<i>Naneštěstí, celá skládačka
byla mnohem složitější,</i>

9
00:00:40,339 --> 00:00:42,212
<i>než jsme si dokázali představit.</i>

10
00:00:42,237 --> 00:00:43,783
Co to, k čertu...

11
00:00:44,588 --> 00:00:47,900
<i>Objevili jsme Armádu 12 opic.</i>

12
00:00:48,533 --> 00:00:51,118
<i>Spiknutí táhnoucí se celá staletí.</i>

13
00:00:51,564 --> 00:00:55,336
<i>Kult oddaný víře</i>

14
00:00:55,361 --> 00:00:57,368
<i>ve svět jejich proroka.</i>

15
00:00:57,899 --> 00:01:02,069
<i>Ženě z budoucnosti,
která si říká Svědek.</i>

16
00:01:03,002 --> 00:01:06,603
<i>Konec světa
a nekonečné peklo na zemi</i>

17
00:01:06,822 --> 00:01:09,619
<i>- podle její vize.</i>
- Začněte.

18
00:01:11,228 --> 00:01:12,958
Je jich moc!

19
00:01:12,983 --> 00:01:17,764
<i>Mise k jejímu zastavení
nás však stála příliš mnoho.</i>

20
00:01:24,474 --> 00:01:28,395
<i>A nyní, poslední
přeživší z Projektu Splinter</i>

21
00:01:28,598 --> 00:01:30,598
<i>všechno ztrácí.</i>

22
00:01:30,652 --> 00:01:32,269
Umírám.

23
00:01:33,985 --> 00:01:36,149
<i>Naši vůli...</i>
........