1
00:01:43,027 --> 00:01:45,261
Zajistěte a nabijte, dámy.

2
00:01:47,235 --> 00:01:48,725
Támhle!

3
00:01:58,445 --> 00:02:01,348
<i>Dva z nich
jsou v sektoru 7.</i>

4
00:02:06,517 --> 00:02:08,048
Jsme uvnitř.

5
00:02:09,197 --> 00:02:13,414
Slečno Goinesová, měl by tam být
terminál, který zpracovává jejich skoky.

6
00:02:13,947 --> 00:02:16,072
Komunikace.
Zpracování.

7
00:02:20,899 --> 00:02:23,478
Našly jsme to.
Vložíme Prvotní kód.

8
00:02:32,432 --> 00:02:35,110
- Odřízli nás.
- Není tu jiná cesta?

9
00:02:35,135 --> 00:02:36,680
Zpátky, kudy jsme přišly.

10
00:02:36,705 --> 00:02:38,938
Zabere nám to hodinu.
To už bude dávno po všem.

11
00:02:38,963 --> 00:02:41,572
- Sakra.
- Přicházejí!

12
00:02:44,711 --> 00:02:46,383
Zadržte je!

13
00:02:48,442 --> 00:02:50,852
Dělej, dělej.

14
00:02:57,268 --> 00:02:58,808
Jamesi?

15
00:03:02,906 --> 00:03:04,467
Ústup!

16
00:03:06,108 --> 00:03:07,639
Ústup!

17
00:03:09,221 --> 00:03:10,772
Jamesi?

18
00:03:12,990 --> 00:03:15,208
To byl dost špatný výlet.

19
00:03:15,708 --> 00:03:17,840
Cassie? Jonesová?

20
00:03:18,254 --> 00:03:20,074
<i>Je jich tu moc.
Nezvládneme to.</i>

21
00:03:21,208 --> 00:03:23,824
Jonesová, Cole má
problémy. Potřebuje Dcery.

22
00:03:36,874 --> 00:03:40,350
Cole, potřebuju víc munice!

23
00:03:40,561 --> 00:03:42,085
Jonesová!
........