1
00:00:00,336 --> 00:00:02,774
- <i>V predchádzajúcich častiach Salvation...</i>
- Ako sa voláte?

2
00:00:02,817 --> 00:00:04,601
- Joe Riggs.
- Čím sa živíte, Joe?

3
00:00:04,645 --> 00:00:06,038
Som elektrikár.

4
00:00:06,081 --> 00:00:07,822
Pre Tanz ani nepracujem.

5
00:00:07,866 --> 00:00:09,432
Čo ak to nebola nehoda?

6
00:00:09,476 --> 00:00:12,696
Joe, zdá sa, že táto dáma
si myslí, že si mŕtvy.

7
00:00:12,740 --> 00:00:15,743
RE/SYST zostavujú vlastný projekt
na zmiernenie dopadu asteroidu

8
00:00:15,787 --> 00:00:18,267
<i>s tridsiatimi vedcami
z celého sveta.</i>

9
00:00:18,311 --> 00:00:19,616
<i>RE/SYST majú Tess,</i>

10
00:00:19,660 --> 00:00:21,270
teraz Liama a aj Tanz?

11
00:00:21,314 --> 00:00:22,639
- Čo pred nami tajíš?
- Ak chceš poznať moje tajomstvá,

12
00:00:22,663 --> 00:00:24,099
ja potrebujem vedieť tvoje.

13
00:00:24,443 --> 00:00:27,141
- Pracovala som pre Dariusa.
- Tess?

14
00:00:27,185 --> 00:00:28,640
<i>Ty si vytvorila softvér pre jeden
z najviac</i>

15
00:00:28,664 --> 00:00:30,251
<i>vyvinutých vedomostných
počítačov na svete?</i>

16
00:00:30,275 --> 00:00:31,406
Vyhodil ťa?

17
00:00:31,450 --> 00:00:34,148
Chcem, aby medzi nami
bolo všetko normálne.

18
00:00:34,192 --> 00:00:37,760
Toto je nový normál, Darius.

19
00:00:37,804 --> 00:00:39,197
Detektív Alonzo Carter.

20
00:00:39,240 --> 00:00:41,373
Vyšetrujem zmiznutie Claire Rayburnovej.

21
00:00:41,416 --> 00:00:44,158
To nemá polícia v D.C. momentálne
súrnejšie záležitosti?

22
00:00:44,202 --> 00:00:45,246
Claire je moja sestra.

23
........