1
00:02:03,302 --> 00:02:06,593
Dělili se o tíhu vzpomínek.

2
00:02:07,614 --> 00:02:10,904
Zvedli, co ostatní již déle neunesli.

3
00:02:13,443 --> 00:02:15,572
Často nesli jeden druhého,

4
00:02:15,692 --> 00:02:17,869
raněné či zesláblé.

5
00:02:19,169 --> 00:02:20,640
Nesli nákazu.

6
00:02:20,666 --> 00:02:23,121
Nesli šachové figurky,
míče na basket,

7
00:02:23,156 --> 00:02:25,465
vietnamsko-anglické slovníky,

8
00:02:25,492 --> 00:02:28,905
odznaky hodnosti,
Bronzové hvězdy a Purpurová srdce,

9
00:02:30,475 --> 00:02:33,660
kartičky z plastu s kodexem etiky.

10
00:02:35,537 --> 00:02:37,570
Nesli nemoci,

11
00:02:37,789 --> 00:02:40,587
mezi nimi malárii a úplavici.

12
00:02:43,332 --> 00:02:45,488
Nesli vši a lišeje

13
00:02:45,608 --> 00:02:47,946
a pijavice a řasy z rýžových polí

14
00:02:48,066 --> 00:02:50,987
a všemožné hniloby a plísně.

15
00:02:54,686 --> 00:02:57,900
Nesli samotnou zemi -

16
00:02:58,020 --> 00:03:00,659
Vietnam.

17
00:03:09,824 --> 00:03:13,431
BÍLÝ DŮM VZDÁVÁ POCTU

18
00:03:15,123 --> 00:03:19,460
NAŠIM VÁLEČNÝM ZAJATCŮM

19
00:03:36,773 --> 00:03:42,233
Mohu vám říci,
když se ohlížím za těmi měsíci a roky,

20
00:03:42,262 --> 00:03:46,118
během nichž jsme poznali
manželky a matky

21
00:03:46,154 --> 00:03:50,602
vás, válečných zajatců,

22
00:03:50,620 --> 00:03:57,533
že to byly a jsou ty nejstatečnější,
nejskvělejší ženy, jaké jsem kdy potkal.

23
00:03:59,144 --> 00:04:02,751
Podá-li mi někdo mou oficiální sklenku,
rád bych pronesl přípitek.

24
00:04:04,149 --> 00:04:05,478
........