1
00:00:01,187 --> 00:00:03,793
<i>Videli ste v Ghosted</i>
- Paneb...

2
00:00:03,828 --> 00:00:05,712
- Čo je t...
<b>Napichli úrad!</b>

3
00:00:05,759 --> 00:00:06,862
Kto by to robil?

4
00:00:06,898 --> 00:00:09,465
<i>Preberám pozíciu riaditeľa
tohto oddelenia.</i>

6
00:00:09,500 --> 00:00:10,800
Nebudeme to vyšetrovať.

7
00:00:10,835 --> 00:00:12,635
Odposluch prechádzal tadiaľto.

8
00:00:12,670 --> 00:00:16,506
<i>Tiež veľmi silno cítim obilie.</i>

10
00:00:16,741 --> 00:00:18,207
<i>Hovoria slovo: "Isabelle".</i>

11
00:00:18,242 --> 00:00:20,376
Viem, kto nám napichol úrad.

12
00:00:20,411 --> 00:00:22,007
Myslel som si, že keď
to poviem, tak dokážem,

13
00:00:22,009 --> 00:00:25,007
že nie som rasista.
Alebo sexista.

14
00:00:25,032 --> 00:00:28,207
Ale riaditeľka mojej dcéry sa
poriadne urazila, takže čo ja viem?

15
00:00:30,354 --> 00:00:32,505
Viem, kto nám napichol úrad.

16
00:00:33,293 --> 00:00:36,468
- Čože? - Áno, včera v noci
som si to poskladal dokopy.

18
00:00:36,493 --> 00:00:37,759
Dobre, tak kto to bol?

19
00:00:37,794 --> 00:00:41,414
Médium povedalo "obilie"
a "Isabelle", však?

21
00:00:41,439 --> 00:00:43,615
Na škatuli čipsov som
si všimol obilné pole.

22
00:00:43,622 --> 00:00:47,290
Tie čipsy vyrobili
Potraviny S.A. Belle.

23
00:00:47,325 --> 00:00:50,760
- S.A. Belle. - Isabelle.
- Isabelle. Presne tak.

25
00:00:50,795 --> 00:00:53,129
A potom mi došlo,
že ten nový automat,

26
00:00:53,164 --> 00:00:57,667
ktorý tu máme pár mesiacov
sem doviezli P...

27
00:00:57,702 --> 00:01:02,206
- Potraviny S.A. Belle. - Áno.
........