1
00:01:42,150 --> 00:01:44,700
Pat, jsi v pořádku?

2
00:01:44,700 --> 00:01:49,400
Nesnesu pomyšlení,
že už Boata nikdy neuvidím.

3
00:01:49,800 --> 00:01:54,240
Win ho určitě do jiné školy nedá.

4
00:01:54,240 --> 00:01:56,860
Je toho schopný.

5
00:01:56,860 --> 00:01:59,160
Má ze mě strach.

6
00:02:01,350 --> 00:02:06,240
Proč se mi tohle děje?

7
00:02:08,810 --> 00:02:13,570
Jen to ze sebe vybreč.

8
00:02:13,570 --> 00:02:18,900
Snad se všechno v dobré obrátí.

9
00:02:38,310 --> 00:02:40,980
Kde je Nalan?

10
00:02:40,980 --> 00:02:43,740
Myslíš, že ti to řeknu?

11
00:02:43,740 --> 00:02:46,430
Buď rád, že jsem
na tebe nezavolal policii.

12
00:02:46,430 --> 00:02:50,600
Nejsem hloupý. Nic mi neuděláte,

13
00:02:50,600 --> 00:02:53,680
abych souhlasil s rozvodem, viďte?

14
00:02:55,940 --> 00:03:04,860
Tahle hra mě baví.
Uvidíme, kdo z nás dvou vyhraje.

15
00:03:05,590 --> 00:03:09,100
Protože já na to

16
00:03:09,100 --> 00:03:13,520
sázím všechen váš majetek.

17
00:03:15,590 --> 00:03:18,270
Okamžitě vypadni.

18
00:03:18,270 --> 00:03:20,330
Vypadni!

19
00:03:20,330 --> 00:03:22,560
Tak bude to?

20
00:03:25,150 --> 00:03:27,170
Padej!

21
00:03:36,150 --> 00:03:39,230
Opravdu nevíš, kde Lan je?

22
00:03:39,230 --> 00:03:43,010
- Nemám tušení, Pee.
- Sakra.

23
00:03:43,510 --> 00:03:46,860
Pee, uklidni se.

24
00:03:46,860 --> 00:03:50,660
Až se Lan přestane zlobit,
tak se vrátí.
........