1
00:01:18,130 --> 00:01:20,263
Nebude fungovať.

2
00:01:20,610 --> 00:01:21,707
Sranduješ.

3
00:01:21,732 --> 00:01:22,897
Kiežby.

4
00:01:22,922 --> 00:01:25,098
Niečo je zle.
Čo?

5
00:01:25,725 --> 00:01:27,338
Neviem, musíme ho rozobrať.

6
00:01:27,363 --> 00:01:28,631
Rozo...

7
00:01:28,922 --> 00:01:30,652
Jack, práve sme ho postavili.

8
00:01:30,677 --> 00:01:33,179
Práve, vôbec sme ho nepostavili.
To je ten problém.

9
00:01:33,251 --> 00:01:35,835
Všetci sme podpísali plány, aj Mesulam.

10
00:01:35,969 --> 00:01:38,282
Nehovorím o plánoch, ale o tomto.

11
00:01:38,307 --> 00:01:39,441
Tento motor.

12
00:01:39,579 --> 00:01:42,195
Všetci sme tvrdo pracovali,
aby vznikol tento prototyp,

13
00:01:42,469 --> 00:01:44,213
ktorý môže byť

14
00:01:44,238 --> 00:01:46,736
posledná šanca prezentovať našu prácu.

15
00:01:49,843 --> 00:01:52,810
So všetkým, čo je v stávke,
možno sa...

16
00:01:53,546 --> 00:01:54,814
Možno sa čo?

17
00:01:55,187 --> 00:01:57,228
Trochu vzpieraš.

18
00:01:59,593 --> 00:02:02,793
Koľko rokov sa my dvaja poznáme?

19
00:02:03,362 --> 00:02:04,839
15.
A za všetky tie roky,

20
00:02:04,864 --> 00:02:07,229
kedy si ma videl "vzpierať sa"?

21
00:02:07,880 --> 00:02:10,383
Nikdy si nepreukázal obavy,

22
00:02:10,616 --> 00:02:14,308
čo je samo o sebe príčina na obavy.

23
00:02:14,667 --> 00:02:18,595
Nie o raketový motor, ale o teba.

24
00:02:20,947 --> 00:02:23,516
Možno je ten tlak na teba priveľa.
........