1
00:00:20,500 --> 00:00:22,780
Prosím vás o chvilku pozornosti.

2
00:00:23,141 --> 00:00:28,021
Jak už víte,
pustili jsme vaše kolegy,

3
00:00:28,180 --> 00:00:31,903
kteří si vybrali svobodu,
takže nikdo nikoho nepodvedl.

4
00:00:32,376 --> 00:00:33,952
Splnili jsme svůj slib.

5
00:00:34,260 --> 00:00:35,740
Do hajzlu s vaším slibem.

6
00:00:35,820 --> 00:00:38,800
A stejně tak vám slibuju,
že ten milion

7
00:00:38,825 --> 00:00:42,020
dorazí na své místo,
na adresy, které jste nám dali.

8
00:00:42,100 --> 00:00:43,580
Kecy a další kecy.

9
00:00:43,746 --> 00:00:46,020
ÚTERÝ 15:32 h

10
00:00:46,511 --> 00:00:49,831
Splníme i tenhle slib,
máte mé slovo.

11
00:00:51,143 --> 00:00:53,166
101 HODIN PO PŘEPADENÍ

12
00:01:47,510 --> 00:01:48,750
Pozor všem jednotkám.

13
00:01:48,775 --> 00:01:50,978
Ať nevstupuje nikdo
bez prokázání totožnosti.

14
00:01:51,036 --> 00:01:52,134
<i>Rozumím.</i>

15
00:01:59,990 --> 00:02:01,310
Hej, ty!

16
00:02:01,590 --> 00:02:03,070
Právě přišel nějaký klaun.

17
00:02:03,510 --> 00:02:06,710
- Mohl by to být on v převleku.
- Na pohotovosti je další.

18
00:02:07,750 --> 00:02:08,990
Co to sakra je?

19
00:02:13,950 --> 00:02:15,310
Přicházejí další.

20
00:02:15,670 --> 00:02:17,350
Co se to sakra děje?

21
00:02:20,590 --> 00:02:22,230
Mě taky volali.

22
00:02:31,670 --> 00:02:33,430
Vyhoďte ty lidi.

23
00:02:34,510 --> 00:02:36,870
Tady nemůžete být, jděte pryč.

24
........