1
00:00:09,914 --> 00:00:11,828
V koncentračních táborech

2
00:00:13,420 --> 00:00:15,641
se respekt pokládá
za samozřejmý.

3
00:00:16,980 --> 00:00:18,860
Tady to bude probíhat stejně.

4
00:00:19,900 --> 00:00:22,420
Budete kopat tunel.

5
00:00:24,129 --> 00:00:26,369
Dokud vám nebudou krvácet ruce!

6
00:00:28,260 --> 00:00:31,503
V noci můžete naříkat bolestí,

7
00:00:31,980 --> 00:00:34,554
ve svých peleších, ale pak…

8
00:00:34,785 --> 00:00:36,554
Budete dál kopat!

9
00:00:42,377 --> 00:00:45,254
Na svém úkolu se budete
střídat bez odpočinku,

10
00:00:46,380 --> 00:00:48,728
jinak vás čeká grandiózní trest.

11
00:00:51,260 --> 00:00:52,980
Jako vašeho vůdce.

12
00:01:02,180 --> 00:01:05,260
Muž, který zabije,
pokud znovu zradí.

13
00:01:07,500 --> 00:01:10,612
Jestli zase zatouží po svobodě,
zabije.

14
00:01:13,620 --> 00:01:15,411
Jestli se bude hodně potit,

15
00:01:17,460 --> 00:01:18,540
zabije.

16
00:01:19,140 --> 00:01:21,387
Muž s výbušnou povahou.

17
00:01:26,420 --> 00:01:29,340
Teď jim budeš nahánět strach, Arturo,

18
00:01:29,420 --> 00:01:32,912
i když všichni víme,
že ty jsi byl vždycky bomba.

19
00:01:36,700 --> 00:01:40,060
Protože jsi jako nakažený morem,
zůstaneš tady bokem.

20
00:01:40,140 --> 00:01:42,552
Helsinky a všichni ostatní do tunelu!

21
00:01:43,780 --> 00:01:45,127
No tak, dělejte!

22
00:01:46,291 --> 00:01:47,528
Honem, rychle!

23
00:01:54,860 --> 00:01:56,940
Tik-tak, tik-tak, tik-tak.

24
00:01:57,020 --> 00:02:00,980
........