1
00:00:00,218 --> 00:00:01,915
<i>V predchádzajúcich častiach Salvation...</i>

2
00:00:01,959 --> 00:00:04,266
Môj tím podal
na Najvyšší súd USA

3
00:00:04,309 --> 00:00:06,311
mimoriadny súdny príkaz.

4
00:00:06,355 --> 00:00:09,053
Moje odstránenie z kancelárie
bol zločin.

5
00:00:09,097 --> 00:00:10,489
Mám plán, ako vypudiť
RE/SYST z Tanz.

6
00:00:10,533 --> 00:00:12,013
Ak prídeme o vládu,

7
00:00:12,056 --> 00:00:13,101
budem potrebovať získať späť Tanz

8
00:00:13,144 --> 00:00:15,364
a Liama, aby zostrojil ten odpaľovací kanón.

9
00:00:17,148 --> 00:00:18,323
Darius.

10
00:00:18,367 --> 00:00:20,760
Liam, ak odstavíš tie bomby,
zničíš Tess.

11
00:00:20,804 --> 00:00:24,025
Jediné, čo musíš urobiť,
je nahrať tento čip na server.

12
00:00:24,068 --> 00:00:25,243
Chystáš sa zničiť Tess?

13
00:00:25,287 --> 00:00:27,071
Je to jediná možnosť,
ako odstaviť tie bomby.

14
00:00:27,115 --> 00:00:29,421
Budeš plniť príkazy Dariusa Tanza?

15
00:00:29,465 --> 00:00:30,988
Detektív Alonzo Carter,

16
00:00:31,032 --> 00:00:32,946
vyšetrujem zmiznutie Claire Rayburnovej.

17
00:00:32,990 --> 00:00:34,513
Claire je moja sestra.

18
00:00:34,557 --> 00:00:36,211
Nemôžem vystáť
tú tvoju zaslepenosť,

19
00:00:36,254 --> 00:00:37,429
ktorá ohrozuje celú ľudskú rasu.

20
00:00:37,473 --> 00:00:38,822
Nedôverujem jej.

21
00:00:38,865 --> 00:00:40,389
Je to had.

22
00:00:40,432 --> 00:00:41,781
Tento chaos len dokazuje našu vec.

23
00:00:41,825 --> 00:00:43,435
Svet nás potrebuje viac, než inokedy.

24
........