1
00:00:06,000 --> 00:00:10,360
<i>No matter what you're doing
No matter what you're playing</i>

2
00:00:10,440 --> 00:00:14,360
<i>It's no matter what you're saying
'Cause we're doing it all the same</i>

3
00:00:14,440 --> 00:00:16,880
<i>No matter where you are
Or where you're coming from</i>

4
00:00:16,960 --> 00:00:18,880
<i>Put your hand on your heart
Don't wait</i>

5
00:00:18,960 --> 00:00:23,520
<i>Yeah, you know that I, we, me, us
We're doing it all the same</i>

6
00:00:23,600 --> 00:00:25,960
<i>No matter where you are
Or where you're coming from</i>

7
00:00:26,040 --> 00:00:28,000
<i>Put your hand on your heart
Don't wait</i>

8
00:00:28,080 --> 00:00:32,840
<i>Yeah, you know that I, we, me, us
We're doing it all the same</i>


9
00:00:32,920 --> 00:00:34,560
<i>Přeložila AndiseQ</i>


19
00:01:04,000 --> 00:01:06,160
Zoe, viděla jsi moje boty?

20
00:01:08,400 --> 00:01:11,080
Dobře, mozku,
co je to s těmi epickými sny s koňmi?

21
00:01:11,160 --> 00:01:12,200
Tady jsou.

22
00:01:12,680 --> 00:01:14,440
Ravene!

23
00:01:17,360 --> 00:01:18,640
Notak. Notak, Ravene.

24
00:01:18,720 --> 00:01:19,920
Co to dělá?

25
00:01:20,880 --> 00:01:23,240
Takže, bude na tom molu ruské kolo?

26
00:01:23,320 --> 00:01:26,280
Ne. Pokud ale budeš mít štěstí,
budeme si moci jít zahrát na automatu.

27
00:01:26,360 --> 00:01:29,960
Ah, můžu... Můžu se tam s váma sejít?
Zrovna jsem někoho viděla venku.

28
00:01:30,040 --> 00:01:32,680
Někoho koho jsem potkala včera.
Chci se ujistit, že je v pořádku.

29
00:01:32,760 --> 00:01:35,440
Kamarád? Jsme tady jen jeden den.

30
00:01:35,520 --> 00:01:37,120
Potkala jsem ho když jsem hledala Rosie.

31
00:01:37,200 --> 00:01:38,640
........