1
00:00:00,010 --> 00:00:01,520
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:01,600 --> 00:00:03,220
Měl jsem schůzku
s jednou buňkou.

3
00:00:03,350 --> 00:00:07,540
Tvrdí, že nedávno zajali vysoce
postaveného úředníka IGR.

4
00:00:07,560 --> 00:00:08,560
Snydera.

5
00:00:16,010 --> 00:00:17,480
Byli zabiti Solitéři?

6
00:00:17,600 --> 00:00:19,550
Spolu s mnoho dalšími lidmi.

7
00:00:19,580 --> 00:00:21,510
Tenhle incident budu
muset ohlásit do Davosu.

8
00:00:21,550 --> 00:00:23,420
- Máme dohodu.
- Podmínky dohody byly,

9
00:00:23,440 --> 00:00:25,420
že se IGR bude
držet dál od Seattlu,

10
00:00:25,450 --> 00:00:27,660
pokud ho budete
mít pod kontrolou.

11
00:00:27,890 --> 00:00:29,980
Tohle nevypadá,
že ho máte pod kontrolou.

12
00:00:30,040 --> 00:00:31,420
Zabil jsi Solitéry!

13
00:00:31,421 --> 00:00:32,841
Vidím, že to mělo
požadovaný efekt.

14
00:00:32,842 --> 00:00:35,782
Máme věřit, že Harris zaútočil
na konvoj a pak odpálil sám sebe

15
00:00:35,860 --> 00:00:38,580
na cestě ke spáchání
dalšího teroristického činu?

16
00:00:39,060 --> 00:00:40,360
Ušili to na něj.

17
00:00:40,380 --> 00:00:42,440
Byl označen jako Solitér.

18
00:00:42,470 --> 00:00:45,070
Nyní zaplatíte
za tu vaši aroganci.

19
00:00:45,160 --> 00:00:47,140
Jde po mně celý IGR.

20
00:00:47,200 --> 00:00:49,210
Odpoj to.

21
00:00:49,240 --> 00:00:50,580
Bylo mi potěšením, Eve.

22
00:00:50,640 --> 00:00:52,380
Harris říkal,
že jakmile spadne síť,

........