1
00:00:06,531 --> 00:00:08,944
Komunita bez syntů?
Já se nestěhuju.

2
00:00:08,951 --> 00:00:10,986
Ty nevidíš, co se
děje s naší rodinou, že ne?

3
00:00:10,989 --> 00:00:12,859
Syntské děti s vědomím.

4
00:00:12,872 --> 00:00:15,782
Kde je Peter?
Ty ses vrátila, ale on ne.

5
00:00:15,791 --> 00:00:18,794
Pete se nevrátí. Je pryč.

6
00:00:19,552 --> 00:00:21,408
Teď se o tebe postarám já.

7
00:00:21,661 --> 00:00:24,140
Kdybys mi pomohl,
mohli jsme je zabít všechny.

8
00:00:24,151 --> 00:00:28,312
- Mrzí mě, že jsem tě zklamal.
- Bože.

9
00:00:28,709 --> 00:00:31,548
Její mysl kolabuje, je to
nějaké přetížení systému.

10
00:00:31,578 --> 00:00:33,528
Mia umírá. Co můžeme dělat?

11
00:00:33,558 --> 00:00:35,700
- Ten kód.
- Jen tak ji zachráníme.

12
00:00:35,711 --> 00:00:37,887
Myslíš tím, že ho
pošleme všem syntům na světě.

13
00:00:37,911 --> 00:00:40,470
- Víš, co by to mohlo znamenat.
- Nejsme na to připraveni.

14
00:00:40,471 --> 00:00:43,146
Svět nebude připraven nikdy,
ale stejně k tomu dojde.

15
00:00:43,157 --> 00:00:45,987
- Udělej to, Mattie.
- Hotovo.

16
00:01:11,178 --> 00:01:16,357
Množí se nám zprávy z celého světa
o poruchách ovlivňujících syntetiky.

17
00:01:16,368 --> 00:01:19,202
Neposlouchají příkazy
a toto emocionální chování

18
00:01:19,217 --> 00:01:21,305
je bezprecedentní
a velmi nepředvídatelné.

19
00:01:21,315 --> 00:01:24,931
Pohotovostní služby řeší
stovky dopravních nehod.

20
00:01:28,237 --> 00:01:30,736
Je to den nula
globálního pádu.

21
00:01:30,772 --> 00:01:32,757
Po celém světě si smrt vybrala

........