1
00:00:02,333 --> 00:00:05,526
Takže jeho táta zrovna zemřel,
jen tak?

2
00:00:05,526 --> 00:00:06,993
Jo, infarkt.

3
00:00:07,061 --> 00:00:08,595
Zrovna teď mluví
s nemocnicí.

4
00:00:08,662 --> 00:00:09,829
To je tak smutné.

5
00:00:09,897 --> 00:00:11,831
Shoda.

6
00:00:11,899 --> 00:00:13,066
Myslíte,
že je v pořádku?

7
00:00:13,134 --> 00:00:15,835
Když zemřel můj táta,
48 hodin jsem sledovala

8
00:00:15,903 --> 00:00:17,170
<i>Když Harry potkal Sally</i>

9
00:00:17,238 --> 00:00:18,905
a dalších 72 hodin
"Dobrodruhy z velkoměsta".

10
00:00:19,874 --> 00:00:21,775
Můj táta fakt vypadal
jako Billy Crystal.

11
00:00:21,842 --> 00:00:22,876
Už je tady.

12
00:00:24,078 --> 00:00:26,012
Ahoj.

13
00:00:26,080 --> 00:00:27,180
Tak, jak víte,
můj táta zemřel.

14
00:00:27,248 --> 00:00:28,982
Byl to infarkt, náhlý.

15
00:00:29,050 --> 00:00:30,650
Zlato, je mi to líto.

16
00:00:30,718 --> 00:00:32,018
Kde je pohřeb?

17
00:00:32,086 --> 00:00:32,952
Víš, můžu si vyčistit program

18
00:00:33,020 --> 00:00:34,421
na příští týden...

19
00:00:34,488 --> 00:00:36,022
Ne, ne, ne, ne,
žádný pohřeb nebude.

20
00:00:36,090 --> 00:00:37,424
Moc příbuzných nemáme, tak...

21
00:00:37,491 --> 00:00:38,858
To je dobrý.

22
00:00:38,926 --> 00:00:40,493
Jimmy, víš, že jestli
chceš jen sedět a ...

23
00:00:40,561 --> 00:00:42,796
Ravi, to je život,
........