1
00:00:00,969 --> 00:00:02,278
V minulých dílech...

2
00:00:02,303 --> 00:00:03,822
Jeden z abscesů se rozpadl.

3
00:00:03,847 --> 00:00:05,173
Způsobily to zvukové vlny.

4
00:00:05,198 --> 00:00:07,386
- Vyléčíš mě a dostaneš svou dávku.
- Ne.

5
00:00:08,226 --> 00:00:10,927
Tvoje nemoc versus moje.

6
00:00:10,929 --> 00:00:13,796
Něco mi říká,
že se zlomíš než umřu.

7
00:00:13,798 --> 00:00:15,765
Hydrofarma nás sotva uživí.

8
00:00:15,767 --> 00:00:18,601
Jestli je to poslední
obyvatelné údolí na zemi,

9
00:00:18,603 --> 00:00:19,969
mělo by být naše.

10
00:00:19,971 --> 00:00:22,038
50 % tvých lidí nevyrazí.

11
00:00:22,040 --> 00:00:23,506
Kvůli Madi.

12
00:00:25,076 --> 00:00:27,810
To, že je tam venku Velitelka,
všechno zkomplikovalo.

13
00:00:27,812 --> 00:00:30,046
Hydrofarma znovu funguje.

14
00:00:30,048 --> 00:00:31,414
Jestli chceš, tak běž do války,

15
00:00:31,416 --> 00:00:33,483
ale aspoň jim řekni,
že mají na výběr.

16
00:00:33,485 --> 00:00:36,119
- Co jsi to udělala?
- Vzala jim možnost výběru.

17
00:00:36,121 --> 00:00:38,021
Vím, jaké to je, něco potřebovat.

18
00:00:38,023 --> 00:00:39,055
Co to bylo?

19
00:00:41,459 --> 00:00:42,992
Mami, vzbuď se!

20
00:00:46,998 --> 00:00:48,765
Mami, slyšíš mě?

21
00:00:48,767 --> 00:00:51,034
Potřebuju, abys spolkla tuhle trubičku, ano?

22
00:00:55,006 --> 00:00:56,762
Prosím, nech mě to udělat.

23
00:00:58,209 --> 00:00:59,776
Dobře. Podej mi ten solný roztok.

24
00:00:59,778 --> 00:01:02,245
........