1
00:00:00,001 --> 00:00:02,375
<i>- Viděli jste:</i>
- Nikdo nezůstane naživu.

2
00:00:02,378 --> 00:00:04,460
Ztratila jsi moc
té své černé krve.

3
00:00:04,463 --> 00:00:06,479
Mě vaše proroctví nezajímají.

4
00:00:06,482 --> 00:00:09,550
Musíš se naučit to ovládat,
jinak to bude zabíjet.

5
00:00:09,552 --> 00:00:11,414
Jdi pryč!

6
00:00:11,417 --> 00:00:14,654
Pár set dávek syrového colipsa.

7
00:00:14,657 --> 00:00:16,523
Jděte proti mně
a odříznu vás.

8
00:00:16,525 --> 00:00:18,937
Sleduj ho. Ve dne v noci,
ať půjde kamkoliv.

9
00:00:18,940 --> 00:00:21,762
Slyšela jste mého otce.
Mám vás pořád v péči.

10
00:00:21,765 --> 00:00:23,414
Maršál Wythers je váš otec?

11
00:00:23,417 --> 00:00:26,179
Jsi odsouzena
z vraždy Toru Magnoora,

12
00:00:26,182 --> 00:00:28,445
za niž budeš odsouzena k smrti.

13
00:00:29,828 --> 00:00:31,628
Kelle, to jsi ty?

14
00:00:57,259 --> 00:00:58,692
Haló?

15
00:01:00,236 --> 00:01:01,520
Haló?

16
00:01:05,841 --> 00:01:07,078
Co to...

17
00:01:16,554 --> 00:01:19,239
Talon, neměla by ses
procházet. Tvoje rány!

18
00:01:19,242 --> 00:01:21,372
Je to lepší. Jsem jako nová.

19
00:01:21,375 --> 00:01:23,424
Potřebuju, aby ses
podíval na mého přítele.

20
00:01:23,726 --> 00:01:25,210
Zabila jsi kapitánova přítele?

21
00:01:25,213 --> 00:01:29,661
- Podívej se na to tělo, Janzo.
- Zamořenec? Zbláznila ses?

22
00:01:29,664 --> 00:01:31,418
Přivedla jsi
za tyhle zdi zamořence?

23
........