1
00:00:42,324 --> 00:00:45,229
Cesta koně

2
00:00:46,934 --> 00:00:52,631
<Překlad a tutilky: Alba>

3
00:00:54,512 --> 00:00:56,146
Bývala jsem trenérem koní.

4
00:00:57,130 --> 00:00:59,047
Byla jsem učitelem jezdectví.

5
00:00:59,995 --> 00:01:01,784
Až do dne, kdy jsem si uvědomila,

6
00:01:01,784 --> 00:01:04,512
že jsem v některém místě musela sejít z cesty.

7
00:01:05,443 --> 00:01:07,928
Mé dny byly naplněné výcvikem koní,

8
00:01:08,117 --> 00:01:11,439
vedením hodin a působením jako porotce při soutěžích.

9
00:01:12,160 --> 00:01:13,474
Byla jsem v tom dobrá.

10
00:01:14,041 --> 00:01:16,738
Mohla jsem své studenty učit, jak své koně kontrolovat.

11
00:01:18,311 --> 00:01:20,666
Jenže cestou se z toho cosi vytratilo.

12
00:01:23,548 --> 00:01:26,279
Prohlížím si staré fotografie a kresby z doby mého dětství.

13
00:01:27,620 --> 00:01:31,177
Na začátku mě ke koním přitahovalo nadšení,

14
00:01:32,189 --> 00:01:35,297
blízkost, kterou jsem k těmto půvabným bytostem cítila.

15
00:01:45,822 --> 00:01:50,747
Kam se poděla koňská krása, vznešenost a svoboda?

16
00:01:52,901 --> 00:01:54,399
Začala jsem snít.

17
00:01:54,934 --> 00:01:57,967
Kdybych se mohla setkat s kýmkoli na světě, kdo by to byl?

18
00:01:59,259 --> 00:02:04,552
Probrala jsem knihy, které mě inspirovaly, a sestavila seznam autorů, které bych si přála poznat.

19
00:02:05,479 --> 00:02:12,173
Tito lidé se odchýlili od tradic a soustředí se více na to, co se můžeme od koní naučit, než na to, co můžeme naučit my je.

20
00:02:13,712 --> 00:02:16,568
Rozhodla jsem se opustit způsob života, jaký jsem znala doposud.

21
00:02:17,449 --> 00:02:19,679
Prodala jsem svůj ranch, abych získala peníze na tenhle výzkum,

22
00:02:20,352 --> 00:02:25,375
koupila videokameru a letenky, a vydala se hledat způsob, jak dělat věci jinak.

23
00:02:27,712 --> 00:02:29,599
První zastávku jsem udělala v Coloradu,

24
00:02:30,044 --> 00:02:31,430
abych se setkala s Markem Rashidem,

25
00:02:31,627 --> 00:02:34,550
drsně vyhlížejícím kovbojem s černým páskem z Aikida.

........