1
00:00:00,035 --> 00:00:01,735
CASTLE ROCK
1x02 - Habeas Corpus

2
00:00:01,800 --> 00:00:03,534
Překlad: twister78
Korekce: KevSpa

3
00:00:03,594 --> 00:00:05,027
www.edna.cz/castle-rock

4
00:00:05,263 --> 00:00:08,505
Znal jsi Dalea Lacyho dobře, že?
Proč to udělal?

5
00:00:12,750 --> 00:00:14,501
<i>V minulém díle...</i>

6
00:00:14,752 --> 00:00:19,625
Chcete říct, že můj předchůdce nechal
část věznice třicet let neobydlenou?

7
00:00:21,361 --> 00:00:22,819
Do hajzlu!

8
00:00:22,875 --> 00:00:25,808
Kdo jste, mladý muži?
Jak se jmenujete?

9
00:00:25,934 --> 00:00:27,611
Henry Deaver.

10
00:00:27,806 --> 00:00:29,426
To není Henry Deaver.

11
00:00:29,459 --> 00:00:32,107
Určitě to není můj klient.
Ti jsou všichni mrtví.

12
00:00:32,157 --> 00:00:34,832
- V kleci našli kluka.
- Kdo je to?

13
00:00:35,677 --> 00:00:37,601
Henry Matthew Deaver.

14
00:00:37,679 --> 00:00:40,348
Vyrůstal 32 kilometrů odsud,
v Castle Rocku.

15
00:00:40,582 --> 00:00:42,338
V dětství se zapletl s policií.

16
00:00:42,382 --> 00:00:44,440
Jsem Alan, přítel tvojí mámy.

17
00:00:44,559 --> 00:00:47,063
Něco vyvedl a utekl z domova.

18
00:00:47,189 --> 00:00:50,083
Kluk vstal z mrtvých jako Tom Sawyer.

19
00:00:50,499 --> 00:00:52,479
Tvrdil, že si nic nepamatuje.

20
00:00:52,569 --> 00:00:54,045
Mami?

21
00:00:54,102 --> 00:00:56,845
Henry, znáš Alana Pangborna?

22
00:00:56,976 --> 00:00:58,391
Co tě přivádí zpátky?

23
00:00:58,460 --> 00:01:02,442
Ráda bych vám pomohla najít vašeho
klienta. Nemohu ale vyvolat ducha.
........