1
00:00:07,050 --> 00:00:13,050
Preklad z ruských titulkov:
M. M.

2
00:00:16,551 --> 00:00:18,295
GERMANIN

3
00:00:18,296 --> 00:00:23,096
GERMANIN
Príbeh jedného koloniálneho aktu

4
00:00:24,853 --> 00:00:34,933
Voľné spracovanie románu
Helmutha Ungera - "Germanin".

5
00:01:06,334 --> 00:01:07,964
Afrika!

6
00:01:08,698 --> 00:01:11,483
Tajomná a nevyspytateľná.

7
00:01:11,484 --> 00:01:16,699
Veľký čierny kontinent
láka návštevníkov.

8
00:01:16,700 --> 00:01:19,410
Po celom africkom priestore,

9
00:01:19,411 --> 00:01:23,812
v bujných húštinách,
či nepreniknuteľnej džungli,

10
00:01:23,813 --> 00:01:26,402
číha smrť.

11
00:02:08,702 --> 00:02:12,699
No za oveľa tajomnejšiu a nebezpečnejšiu
sa medzi černošským obyvateľstvom

12
00:02:12,700 --> 00:02:15,600
považuje táto malá muška -

13
00:02:15,601 --> 00:02:17,667
africká mucha tse-tse,

14
00:02:17,668 --> 00:02:21,109
ktorej uštipnutie
spôsobuje spavú nemoc.

15
00:02:21,110 --> 00:02:23,183
V pokročilom štádiu

16
00:02:23,184 --> 00:02:25,824
sa prejavuje opuchom krku,

17
00:02:25,825 --> 00:02:28,839
pričom často spôsobuje
nekontrolovateľnú zúrivosť.

18
00:02:28,840 --> 00:02:31,851
V záverečnej fáze
vyvoláva hroznú ospalosť,

19
00:02:31,852 --> 00:02:36,094
pri ktorej sa nakazení pomaly
vkladajú do "náručia" večného spánku.

20
00:02:36,095 --> 00:02:39,267
Boj so spavou nemocou v Afrike

21
00:02:39,268 --> 00:02:45,130
sa stal nezabudnuteľnou kapitolou
nemeckej koloniálnej histórie.

22
00:04:10,111 --> 00:04:12,813
Uplynul dostatok času.

23
........