1
00:00:07,239 --> 00:00:10,740
FAKTA A UDÁLOSTI ZOBRAZENÉ
V TOMTO SERIÁLU JSOU VYMYŠLENÉ

2
00:00:10,956 --> 00:00:14,122
Budeme žádat bezpodmínečné
uvěznění v samovazbě.

3
00:00:15,640 --> 00:00:18,249
Konvoj byl přepaden bandou
lidí zřejmě z východu.

4
00:00:18,359 --> 00:00:19,925
<i>Silene Oliveirová utekla.</i>

5
00:00:23,187 --> 00:00:24,387
<i>- Río.</i>
<i>- Tady Tokio.</i>

6
00:00:24,598 --> 00:00:26,060
<i>Projdu tou nebeskou bránou.</i>

7
00:00:26,177 --> 00:00:27,177
Za minutu.

8
00:00:28,240 --> 00:00:29,525
Tokio se vrací!

9
00:00:29,638 --> 00:00:31,400
Musíme otevřít dveře, kurva!

10
00:00:34,233 --> 00:00:36,576
Střílejte na cíl!
Střílejte na motorkářku!

11
00:00:37,063 --> 00:00:38,512
Musíme ji krýt, sakra!

12
00:00:38,649 --> 00:00:39,649
Tati, pozor!

13
00:00:50,277 --> 00:00:51,500
Krvácí.

14
00:00:51,777 --> 00:00:53,819
Jsi zatčený za spolupráci
na přepadení s rukojmími

15
00:00:53,867 --> 00:00:55,392
Státní tiskárny peněz a cenin.

16
00:00:55,483 --> 00:00:57,939
Chceš mě přinutit, abych ti
uvěřila, že ke mně něco cítíš?

17
00:00:58,010 --> 00:01:00,201
Je to něco, co se přihodilo
nám oběma, rozumíš?

18
00:01:00,400 --> 00:01:03,601
Od této chvíle všechno, co musíš říct,
sdělíš přímo soudci.

19
00:01:03,752 --> 00:01:06,051
- Moc mě to mrzí, Raquel.
- Pokračuj dál!

20
00:01:08,261 --> 00:01:10,113
- Jak se odtamtud dostaneme ven?
- Tunelem.

21
00:01:10,184 --> 00:01:12,251
Přinutíte rukojmí kopat právě tady.

22
00:01:12,371 --> 00:01:13,371
V kotelně.

23
........