1
00:00:00,001 --> 00:00:01,543
<i>Viděli jste:</i>

2
00:00:01,545 --> 00:00:04,042
Ujmu se produkce alba Inferno

3
00:00:04,044 --> 00:00:07,331
a doufám, že mi můj syn
Jamal požehná svou písní.

4
00:00:07,333 --> 00:00:10,363
Tohle je Luciousova drahá matka.

5
00:00:10,777 --> 00:00:13,221
To kolem mé matky a tisku...

6
00:00:13,600 --> 00:00:15,886
- Dohlédni na to.
- Postarám se o to.

7
00:00:15,888 --> 00:00:19,099
- Tory Ashová. - Vidím, že už jste
poznali moji šáhlou kámošku Tory.

8
00:00:19,101 --> 00:00:21,513
- Pročs odešel z odvykačky?
- Tohle je moje odvykačka.

9
00:00:21,515 --> 00:00:24,698
- Lucious Lyon opět vyhrál.
- Zabil Gatherse a já to dokážu.

10
00:00:24,700 --> 00:00:27,220
- Jen potřebuju víc času.
- Tenhle případ se uzavírá.

11
00:00:27,222 --> 00:00:30,735
Paní Anika Lyonová.
Nová vedoucí interpretů.

12
00:00:30,737 --> 00:00:34,676
Postavils firmu na mých zádech
a teď ji jenom tak dáš tý krávě.

13
00:00:54,818 --> 00:00:56,262
Co jsem to provedla?

14
00:01:49,000 --> 00:01:51,298
<b><font color="#F7DF4C">Empire</font></b>
S03E11 <font color="#F7DF4C">Play On</font>

15
00:01:51,300 --> 00:01:54,855
Překlad: <font color="#F7DF4C">lukascoolarik</font>
Korekce: <font color="#F7DF4C">lukascoolarik</font>

16
00:02:01,414 --> 00:02:04,030
- Tady máš.
- Děkuju. - Není zač.

17
00:02:08,909 --> 00:02:14,020
Ani nevím, co se stalo.
Hrozně jsme se pohádali.

18
00:02:15,033 --> 00:02:17,588
Zas tak hrozně ne. Pořád žije.

19
00:02:20,066 --> 00:02:24,399
Zápasili jsme a...

20
00:02:25,636 --> 00:02:27,846
Překročili jsme tu tenkou hranici.

21
00:02:27,848 --> 00:02:29,936
Nevím, proč jsem ho políbila.

22
00:02:30,200 --> 00:02:32,977
Protože jsi na něm závislá.

........