1
00:01:27,334 --> 00:01:30,334
z anglických titulků přeložil: Blahar

2
00:02:12,351 --> 00:02:14,309
<i>Jistěže byli hladoví,</i>

3
00:02:14,392 --> 00:02:17,351
<i>protože svými zásobami
sušeného masa</i>

4
00:02:17,434 --> 00:02:18,975
<i>a solených ryb se
prokousali už několik dní dozadu,</i>

5
00:02:19,059 --> 00:02:22,600
<i>i přesto, že si je
profesionálně rozdělili.</i>

6
00:02:29,975 --> 00:02:32,683
<i>Pro člověka byli
zkušenými námořníky,</i>

7
00:02:32,767 --> 00:02:36,059
<i>ale ani odborník
nedokáže zdolat moře,</i>

8
00:02:36,142 --> 00:02:38,642
<i>které si nepřeje,
aby ses dostal na břeh.</i>

9
00:02:38,725 --> 00:02:41,599
No tak!

10
00:02:43,599 --> 00:02:47,351
<i>A pak konečně...</i>

11
00:02:54,892 --> 00:02:57,142
<i>Oslavy byly ukončeny.</i>

12
00:02:57,226 --> 00:03:00,392
<i>Země, které dosáhli byla
neplodná a kamenitá.</i>

13
00:03:00,476 --> 00:03:02,598
<i>Žádné jídlo ani přístřeší.</i>

14
00:03:02,599 --> 00:03:04,850
<i>Jen kousající hmyz a hadi.</i>

15
00:03:07,059 --> 00:03:08,892
<i>Když vypluli tak snili</i>

16
00:03:08,975 --> 00:03:10,599
<i>o bohatstvích,
které by nastřádali,</i>

17
00:03:10,600 --> 00:03:13,767
<i>o tlustých ženách s velkými ňadry,
pro které by posílali.</i>

18
00:03:13,850 --> 00:03:16,599
<i>Ale jejich sny se změnili
na kousek chleba,</i>

19
00:03:16,642 --> 00:03:18,434
<i>pečené maso,</i>

20
00:03:18,518 --> 00:03:20,599
<i>a dokonce i
salát by postačil.</i>

21
00:03:26,351 --> 00:03:27,751


22
00:03:30,518 --> 00:03:31,434


23
........