1
00:00:27,407 --> 00:00:32,845
Dobrý večer. A ďakujem,
že ste ma vpustili do svojej obývačky.

2
00:00:33,747 --> 00:00:38,775
Elektronické zázraky umožňujú
mnohé nové potešenia.

3
00:00:40,153 --> 00:00:42,951
Často sledujem televíziu.

4
00:00:43,023 --> 00:00:45,992
Pomáha mi to nemyslieť
na prácu.

5
00:00:46,927 --> 00:00:49,122
Ale nevyrušujete ma,

6
00:00:49,196 --> 00:00:53,428
málokedy venujem pozornosť
tejto časti programu.

7
00:00:53,500 --> 00:00:56,401
Je to naozaj zbytočné.

8
00:00:56,470 --> 00:00:59,030
Viem, že ho môžem celý zmeškať

9
00:00:59,106 --> 00:01:02,598
a stále budem vedieť,
o čom je reklama.

10
00:01:02,676 --> 00:01:05,804
Musím podotknúť,
že občas ma fascinuje

11
00:01:05,879 --> 00:01:09,906
úžasné ego tohto muža.

12
00:01:09,983 --> 00:01:12,850
Rozpráva ako keby si bol istý,

13
00:01:12,919 --> 00:01:16,480
že my tu všetci sedíme
s napnutými ušami

14
00:01:16,556 --> 00:01:18,751
a počúvame každé jeho slovo.

15
00:01:18,825 --> 00:01:21,589
Poďme si vypočuť,
čo teraz povie.

16
00:01:22,262 --> 00:01:26,824
Ale najprv tu máme dôležitý oznam.
Môj sponzor ...

17
00:01:26,900 --> 00:01:30,267
Ten spôsob, akým sa poklonkuje
pred sponzorom.

18
00:01:30,337 --> 00:01:31,964
Je to nechutné.

19
00:01:32,038 --> 00:01:34,165
Zjavne je to jeho príbuzný.

20
00:01:34,241 --> 00:01:36,209
... dôležitú správu.

21
00:01:48,586 --> 00:01:53,250
SVIATOČNÝ ČAS

22
00:02:46,713 --> 00:02:48,180
Ahoj Celia.

23
00:02:48,949 --> 00:02:49,973
........