1
00:00:32,274 --> 00:00:35,084
<i>Kapitola 6</i>

2
00:00:35,800 --> 00:00:38,655
<i>Bolo to dávno, pradávno,</i>

3
00:00:39,373 --> 00:00:41,534
<i>keď zlí a chamtiví muži</i>

4
00:00:41,628 --> 00:00:47,090
<i>obliehali kráľa, ktorý vlastnil
staroveké poklady raného stredoveku.</i>

5
00:00:49,352 --> 00:00:52,973
<i>Ale kráľ bol sprisahaný
s čarovnými bytosťami,</i>

6
00:00:53,902 --> 00:00:55,778
<i>lesnými duchmi.</i>

7
00:00:58,620 --> 00:01:00,413
<i>Leprechaunmi,</i>

8
00:01:00,499 --> 00:01:04,370
<i>strážcami povolanými zo zeme,
ktorí chránili zlato pred tým,</i>

9
00:01:04,507 --> 00:01:08,176
<i>aby nepadlo do rúk zlých,</i>

10
00:01:09,851 --> 00:01:11,394
<i>skazených ľudí.</i>

11
00:01:13,066 --> 00:01:15,642
<i>Chýry o ich krutosti
sa šírili celou krajinou</i>

12
00:01:15,737 --> 00:01:19,609
<i>ako varovanie nezahrávať sa
s týmito bytosťami.</i>

13
00:01:27,970 --> 00:01:30,724
<i>Kráľova vláda sa blížila ku koncu</i>

14
00:01:32,228 --> 00:01:37,858
<i>a leprechauni našli znovu svoj domov
v náručí matky prírody.</i>

15
00:01:39,660 --> 00:01:42,284
<i>Vraj až na jedného,</i>

16
00:01:44,252 --> 00:01:46,828
<i>ktorý sa nevrátil.</i>

17
00:02:21,284 --> 00:02:24,288
Nie, nie!

18
00:02:39,320 --> 00:02:42,075
<i>Jacob!</i>

19
00:03:22,572 --> 00:03:25,327
- Kde je?
- Je preč!

20
00:03:27,165 --> 00:03:31,879
Predo mnou ho neskryješ, Jacob.
Dúha ma vždy navedie k pokladu.

21
00:03:35,014 --> 00:03:40,262
Už nie, ty odporná kreatúra.
S Pánovou pomocou

22
00:03:40,358 --> 00:03:42,483
sa dnes večer vrátiš do pekla.

23
00:03:42,571 --> 00:03:49,624
Chudák Jacob, aj keď kradneš pre Boha,
........