1
00:00:14,500 --> 00:00:16,500
Poďme! Poďme!

2
00:00:27,000 --> 00:00:30,000
preložila janulka841

3
00:01:04,680 --> 00:01:06,680
Milý...

4
00:01:07,900 --> 00:01:09,900
Nie, nie, nie!

5
00:01:31,770 --> 00:01:34,260
Dlžím vám...

6
00:01:34,810 --> 00:01:36,810
papiere.

7
00:02:00,010 --> 00:02:03,040
- Áno!
- Dlžím vám dva papiere. Ďakujem.

8
00:02:09,220 --> 00:02:12,360
Púšťam ťa na tento výlet,
aj keď s ním nesúhlasím.

9
00:02:12,530 --> 00:02:15,430
Uisťujem vás, že keď sa
vrátim z tejto výpravy,

10
00:02:15,530 --> 00:02:17,560
uvidíte, že ste sa
rozhodli správne.

11
00:02:17,760 --> 00:02:21,266
- Výpravy?
- Nie tak celkom... výpravy.

12
00:02:21,660 --> 00:02:24,410
Bude to umiernená cesta
za osobným poučením

13
00:02:24,510 --> 00:02:26,320
a socializáciou s príbuznými.

14
00:02:26,440 --> 00:02:29,040
A list Gilbertovi pôjde
za more do neznáma.

15
00:02:29,160 --> 00:02:31,240
Nech nemusím
pred pani Barryovou

16
00:02:31,340 --> 00:02:33,540
- brániť nevhodné správanie.
- Pravdaže.

17
00:02:33,640 --> 00:02:35,720
Barryovci majú
dôležité vybavovačky.

18
00:02:35,820 --> 00:02:38,270
- Pravdaže na druhú.
- Výmysly budú mať násl...

19
00:02:39,690 --> 00:02:42,200
Budem pokojná ako
Trblietavé jazierko

20
00:02:42,300 --> 00:02:44,873
v slnečný deň
alebo mesačnú noc,

21
00:02:45,000 --> 00:02:47,000
podľa toho,
čo sa vám viac páči.

22
00:02:50,890 --> 00:02:52,890
........