1
00:00:01,826 --> 00:00:04,025
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:04,027 --> 00:00:05,994
Proč byl Sandy Bachman zavražděn?

3
00:00:05,996 --> 00:00:08,263
Byl jste to vy?

4
00:00:08,265 --> 00:00:11,265
- Vydal jste pokyn?
- Z laskavosti ke generálovi

5
00:00:11,266 --> 00:00:14,935
jsem si přišel promluvit, pane Berensone.
Ne se nechat vyslýchat.

6
00:00:14,938 --> 00:00:16,437
Quinne, jsem na letišti.

7
00:00:16,439 --> 00:00:19,474
Právě se dívám
na Farháda Gázího.

8
00:00:24,080 --> 00:00:27,048
<i>- Zařízeno.</i>
- Dobře.

9
00:00:27,050 --> 00:00:29,884
- Říkal jste, že jste něco objevil.
- Pár věcí, ano.

10
00:00:29,886 --> 00:00:33,955
Použil jsem klíč od bytu
Carrie Mathisonové, co jste mi dala.

11
00:00:33,957 --> 00:00:37,191
- Klozapin?
- Má z bytu lékárnu.

12
00:00:37,193 --> 00:00:41,362
Řekl bych, že nová šéfka pobočky
je minimálně bipolární, nebo ještě hůř.

13
00:00:41,364 --> 00:00:43,197
Pro tohle
máte opravdu nadání.

14
00:00:44,467 --> 00:00:47,468
Předávka proběhla.
Co si předali, to ví jen Bůh.

15
00:00:47,470 --> 00:00:49,637
Je to nemocnice, Maxi.
Asi nějaké drogy, nebo léky.

16
00:00:49,639 --> 00:00:52,974
Takže bys klidně
odjel bez rozloučení?

17
00:00:52,976 --> 00:00:54,709
Ajánův pas
má vysílací anténu.

18
00:00:54,711 --> 00:00:56,210
Budeme ho sledovat na hranice.

19
00:00:56,212 --> 00:00:57,979
Ano.

20
00:00:57,981 --> 00:00:59,580
<i>Ahoj, to jsem já.</i>

21
00:00:59,582 --> 00:01:01,582
Měl jsem spoustu času
na přemýšlení a...

22
00:01:01,584 --> 00:01:04,085
........