1
00:00:01,943 --> 00:00:04,006
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:04,007 --> 00:00:08,293
Uštědříme křižákům, kteří obsadili
naši zemi, tu nejsilnější ránu.

3
00:00:08,294 --> 00:00:11,562
Něco od vás potřebuji, Dennisi.
Bude to jednoduché.

4
00:00:15,466 --> 00:00:16,733
Říkal jste,
že mi něco chcete říct.

5
00:00:16,801 --> 00:00:21,071
Manžel velvyslankyně
pracuje proti vám.

6
00:00:21,172 --> 00:00:24,171
Vezměte pana Boyda do cely
a držte ho tam.

7
00:00:24,172 --> 00:00:26,875
Žádné telefony, návštěvy
a nesmí s nikým mluvit.

8
00:00:26,943 --> 00:00:27,943
- Martho.
- Pojďte, pane.

9
00:00:28,011 --> 00:00:29,011
Martho, nedělej to.

10
00:00:29,079 --> 00:00:31,113
Tohle chce Hakkání za Saula.

11
00:00:31,181 --> 00:00:33,048
Výměna vězňů.

12
00:00:33,116 --> 00:00:35,150
To jsou
Hakkáního hlavní velitelé.

13
00:00:35,219 --> 00:00:36,385
Dáme jim těchto pět

14
00:00:36,386 --> 00:00:38,053
a v podstatě to bude moci
řídit odsud až po Kábul.

15
00:00:38,087 --> 00:00:40,055
Tak pojď.

16
00:00:40,123 --> 00:00:42,391
Výměna vězňů proběhla.

17
00:00:42,459 --> 00:00:45,493
Saul Berenson je teď
na cestě na ambasádu.

18
00:00:49,798 --> 00:00:51,233
Ano?

19
00:00:51,300 --> 00:00:52,967
Volá Mira.

20
00:01:00,075 --> 00:01:01,174
Nasaďte mariňáky.

21
00:01:01,243 --> 00:01:03,842
Pošlete je hned z ambasády
na místo výbuchu.

22
00:01:03,845 --> 00:01:05,312
Tohle chtěla vědět.

23
........