1
00:00:00,707 --> 00:00:02,775
<i>V predchádzajúcich častiach Salvation...</i>

2
00:00:03,453 --> 00:00:06,521
Telo mojej sestry je v márnici.
Niekto ju zabil.

3
00:00:06,748 --> 00:00:09,653
Ak to povieme Mackenzieovej
a Dariusovi a nebudú konať,

4
00:00:09,678 --> 00:00:11,244
Budú niesť spoluvinu,
že to kryli.

5
00:00:11,246 --> 00:00:12,879
Snažím sa ťa chrániť.

6
00:00:13,017 --> 00:00:15,047
Prečo to proste nemôžeš
nechať tak?

7
00:00:15,181 --> 00:00:17,450
Pretože ťa niečo trápi.

8
00:00:17,938 --> 00:00:19,433
Toto bola jej nočná lampa.

9
00:00:21,118 --> 00:00:22,300
Čo je to, do čerta?

10
00:00:22,326 --> 00:00:24,698
<i>"Akceptovať, ako to je"?
To je prístup podľa Zena.</i>

11
00:00:24,739 --> 00:00:26,191
Je to vlastne prístup C.O.P.E.
(kreativita, optimizmus, plánovanie, zručnosť)

12
00:00:26,285 --> 00:00:28,328
- Ten chlap, čo napísal tie knihy?
- Bass Shepherd, áno.

13
00:00:28,437 --> 00:00:30,905
Moje odstránenie z kancelárie
bol zločin!

14
00:00:32,012 --> 00:00:34,112
Predseda súdu Cheng
zostáva v kritickom stave.

15
00:00:34,137 --> 00:00:35,925
Chengov hlas je rozhodujúci faktor

16
00:00:35,950 --> 00:00:38,031
k tomu, kto je právoplatný prezident
Spojených štátov.

17
00:00:38,056 --> 00:00:39,317
Sme s Monroe Bennettom,

18
00:00:39,342 --> 00:00:40,573
legitímnym prezidentom
Spojených štátov.

19
00:00:40,597 --> 00:00:42,198
Mackenzieová je právoplatnou prezidentkou.

20
00:00:42,223 --> 00:00:44,264
Áno. Ako viem, že vám môžem dôverovať?

21
00:00:44,289 --> 00:00:46,794
Nijako. Ale úprimne, ja som všetko, čo máte.

22
00:00:47,027 --> 00:00:48,393
Biely dom bol kompromitovaný.

23
........