1
00:00:44,342 --> 00:00:47,771
<i>Po více než 200 let byly ženy v
Irsku drženy v azylových domech</i>

2
00:00:47,796 --> 00:00:51,240
<i>zvaných "Magdaleniny prádelny",
jež byly provozovány katolickou církví.</i>

3
00:00:55,603 --> 00:00:57,915
Nacházely se v nich
prostitutky, sirotci,

4
00:00:58,026 --> 00:01:01,705
týrané, mentálně nemocné a
svobodné těhotné ženy.

5
00:01:07,477 --> 00:01:11,098
V roce 1960 byli dva kněží
posláni do jednoho z nich,

6
00:01:11,162 --> 00:01:16,174
aby vyšetřili a zdokumentovali
nahlášený zázrak.

7
00:01:16,765 --> 00:01:18,764
Překlad: BraceGirdle

8
00:01:20,804 --> 00:01:22,944
Utíkejte!

9
00:01:25,499 --> 00:01:27,259
Thomasi.

10
00:01:27,294 --> 00:01:29,572
Thomasi!
Kde jste?

11
00:01:29,606 --> 00:01:32,195
Sakra. Sakra.
Sakra. Sakra.

12
00:01:32,230 --> 00:01:34,301
Thomasi! Otče Thomasi!

13
00:01:34,335 --> 00:01:36,268
Thomasi, kde jste?

14
00:01:38,201 --> 00:01:40,410
Thomasi!

15
00:01:40,445 --> 00:01:42,585
Slyšíte mě, Thomasi?

16
00:01:42,619 --> 00:01:43,793
Johne!

17
00:01:50,110 --> 00:01:51,870
Johne.

18
00:01:51,904 --> 00:01:53,147
Thomasi?

19
00:01:55,736 --> 00:01:57,013
Johne.

20
00:01:58,152 --> 00:01:59,291
Thomasi!

21
00:02:03,813 --> 00:02:05,055
Johne.

22
00:02:08,473 --> 00:02:10,026
Kde jste!

23
00:03:12,053 --> 00:03:14,780
- Jste připraven, Thomasi?
- Ano, Johne.
........