1
00:00:06,164 --> 00:00:09,058
- <i>V přechozích dílech jste viděli...</i>
- Utíkej pryč, drahoušku.

2
00:00:11,260 --> 00:00:13,259
Bo na tebe podal žalobu.

3
00:00:13,295 --> 00:00:14,693
Měl by sis sehnat právníka.

4
00:00:14,729 --> 00:00:15,827
Bude mi stačit vědět, kdo jste

5
00:00:15,863 --> 00:00:17,162
a co tady sakra dělám.

6
00:00:17,198 --> 00:00:18,831
Patricia Gregsonová,

7
00:00:18,867 --> 00:00:21,534
<i>zástupce šéfa Obranné
zpravodajské agentury (DIA).</i>

8
00:00:21,570 --> 00:00:23,235
Jsem rád, že se na tebe, Patricie,
můžu stále spolehnout.

9
00:00:23,271 --> 00:00:26,839
Ať tvé problémy zůstanou
tentokrát jen tvé.

10
00:00:26,875 --> 00:00:28,641
Tohle nebyla sebevražda
a není to jen náhoda.

11
00:00:28,677 --> 00:00:30,109
Tohle udělal tvůj šéf.

12
00:00:30,145 --> 00:00:31,711
Pomož mi dostat Hayese.

13
00:00:31,747 --> 00:00:33,545
Dobře, co potřebuješ?

14
00:00:33,581 --> 00:00:36,715
V oficiální zprávě stojí,
že byl tvůj otec sám, když zemřel.

15
00:00:36,751 --> 00:00:39,118
<i>Oba víme, že to není pravda.</i>

16
00:00:40,288 --> 00:00:42,855
Možná by ses měl posadit.

17
00:00:44,660 --> 00:00:46,993
Zprávy jsme viděli,
ale stále potřebuji tu kartu.

18
00:00:47,029 --> 00:00:49,261
Dnes ráno jsem odešla od FBI.

19
00:00:49,297 --> 00:00:51,666
<i>Je čas začít s novou prací.</i>

20
00:00:56,038 --> 00:00:58,004
<i>... a 22 °C v Demingu.</i>

21
00:00:58,040 --> 00:01:00,139
<i>K večeru se nám mírně ochladí,</i>

22
00:01:00,175 --> 00:01:02,008
<i>pouhých 14 °C v El Pasu,</i>

23
00:01:02,044 --> 00:01:05,010
<i>13 °C v Alamogordu,
a 15 °C v Demingu.</i>

........