1
00:00:44,562 --> 00:00:47,636
Titule: BraceGirdle

2
00:00:55,789 --> 00:00:56,990
Neměli bychom tu být.

3
00:00:58,159 --> 00:00:59,768
Tady je zavraždili.

4
00:00:59,793 --> 00:01:01,395
To je pravda, Emily.

5
00:01:01,562 --> 00:01:03,897
Ti kluci,
byli to jenom děti.

6
00:01:05,099 --> 00:01:07,768
Zavraždili zaměstnance letoviska

7
00:01:08,269 --> 00:01:12,014
- a policie je nikdy nechytla.
- Jsou to jen povídačky, Emily.

8
00:01:13,341 --> 00:01:17,411
Musel jsem zatahat za
spoustu nitek, abych nás sem dostal.

9
00:01:17,545 --> 00:01:18,712
Proč zrovna sem?

10
00:01:19,247 --> 00:01:21,528
Jen se rozhlédni,
jsme tu úplně sami.

11
00:01:22,750 --> 00:01:23,884
Žádná rozptýlení.

12
00:01:25,919 --> 00:01:27,231
Je to poklidné místo.

13
00:01:27,621 --> 00:01:30,458
Jen mi prosím věř.

14
00:01:34,895 --> 00:01:36,230
- Tak jo.
- Tak jo.

15
00:01:40,868 --> 00:01:41,869
Zavři oči.

16
00:01:52,112 --> 00:01:53,113
Otevři je.

17
00:01:56,950 --> 00:01:58,319
Otevři to.

18
00:02:02,556 --> 00:02:03,557
Charlie...

19
00:02:06,894 --> 00:02:11,131
Emily Hillová,
jsi láskou mého života,

20
00:02:12,566 --> 00:02:15,203
a chci s tebou strávit
každičký den až do doby,

21
00:02:15,228 --> 00:02:17,037
kdy zestárneme a zešedivíme.

22
00:02:18,239 --> 00:02:19,340
Vezmeš si mě?

23
00:02:20,441 --> 00:02:21,442
Ano.

24
........