1
00:00:00,785 --> 00:00:04,380
Měla ses vrátit jako lékařka. Vdaná.

2
00:00:04,460 --> 00:00:06,980
Co jsi to, propána, udělala, Joan?

3
00:00:07,060 --> 00:00:08,700
Nic jsem neudělala.

4
00:00:10,615 --> 00:00:12,660
Slib mi, že nikam neodejdeš.

5
00:00:12,670 --> 00:00:14,531
Dobře.

6
00:00:14,541 --> 00:00:16,181
Seženu peníze na splacení dluhu.

7
00:00:18,261 --> 00:00:20,141
Gratuluji.

8
00:00:20,221 --> 00:00:24,261
Vypadá to, jako byste získal dost,
abyste zničil Eleně život.

9
00:00:24,341 --> 00:00:25,661
Vezmu si ji.

10
00:00:25,741 --> 00:00:28,181
A pokud znovu vkročíte na půdu Stanton House,

11
00:00:28,261 --> 00:00:30,221
nechám vás zatknout.

12
00:00:33,701 --> 00:00:36,741
- Někoho jsem přejel.
- Pane Bože.

13
00:00:36,821 --> 00:00:38,021
A je...?

14
00:00:38,101 --> 00:00:39,541
Musím se jít přiznat.

15
00:00:39,621 --> 00:00:41,301
Ne! Ne, ne, nechoď.

16
00:00:41,381 --> 00:00:43,621
Zatím nic nedělej.

17
00:00:43,701 --> 00:00:46,701
Tak, není jich tolik, v kolik jsem doufal,
ale pro začátek.

18
00:00:48,061 --> 00:00:50,021
Umí mě skvěle rozesmát.

19
00:00:50,101 --> 00:00:52,461
Očividně je do tebe trochu zamilovaná.

20
00:00:56,501 --> 00:00:58,581
- Je to kluk.
- Je v pořádku?

21
00:00:58,661 --> 00:01:00,501
Není...?

22
00:01:00,581 --> 00:01:02,861
Jsi dokonalý. A budeš v bezpečí.

23
00:01:02,941 --> 00:01:04,741
A budeš mít...

24
00:01:06,101 --> 00:01:08,301
báječný život.

........