1
00:00:09,593 --> 00:00:10,593
Sam!

2
00:00:10,594 --> 00:00:12,536
Som v poriadku.
A ty?

3
00:00:12,556 --> 00:00:14,139
Nie!

4
00:00:14,140 --> 00:00:17,016
Zlez zo mňa.
Nemôžem dýchať.

5
00:00:22,606 --> 00:00:24,357
To je Colinova priateľka.

6
00:00:24,358 --> 00:00:25,650
Hej!

7
00:00:25,651 --> 00:00:27,110
Hej, ty tam!

8
00:00:28,195 --> 00:00:29,904
Videli sme sa v Colinovom dome!

9
00:00:29,905 --> 00:00:31,448
Čo?

10
00:00:31,449 --> 00:00:32,824
Ako sa voláš?

11
00:00:32,825 --> 00:00:34,067
Zlato,

12
00:00:34,068 --> 00:00:35,727
toto... neskončí dobre,

13
00:00:35,728 --> 00:00:37,495
ak v tom budeš pokračovať.

14
00:00:37,496 --> 00:00:39,122
Susedia už zavolali policajtov.

15
00:00:39,123 --> 00:00:40,540
Otvor dvere,

16
00:00:40,541 --> 00:00:42,751
polož zbraň tak, aby sme ju videli,

17
00:00:42,752 --> 00:00:44,753
potom sa vráť dovnútra

18
00:00:44,754 --> 00:00:47,338
a ľahni si na zem
s roztiahnutými rukami.

19
00:01:00,978 --> 00:01:02,437
Pete?

20
00:01:02,438 --> 00:01:04,063
Neviem čo robí.

21
00:01:04,064 --> 00:01:05,690
Pracovali ste spolu minulý týždeň.

22
00:01:05,691 --> 00:01:07,025
To bolo minulý týždeň.

23
00:01:07,026 --> 00:01:08,902
Ak ma chcete zastreliť,

24
00:01:08,903 --> 00:01:11,821
tak to urobte, pretože som unavená.

25
........