1
00:00:01,450 --> 00:00:04,700
Pusť televizi,
od rána běží starostova kampaň.

2
00:00:04,700 --> 00:00:07,500
Má výtečnou formu
a všimněte si,

3
00:00:07,500 --> 00:00:09,950
že vzpírá
v baletním podřepu.

4
00:00:09,950 --> 00:00:11,800
Přepni to, Stuarte.

5
00:00:11,800 --> 00:00:14,350
Posiluje nejen
boky a hýždě ...

6
00:00:14,350 --> 00:00:16,550
Nedokážu to, Miku.

7
00:00:17,050 --> 00:00:18,350
Udělej to ty.

8
00:00:18,350 --> 00:00:20,200
Dej to sem.

9
00:00:20,200 --> 00:00:24,850
Ale nestačí jen náš
rozsáhlý politický program.

10
00:00:24,850 --> 00:00:29,700
Usiluji o znovuzvolení,
protože mám rád tohle město.

11
00:00:29,700 --> 00:00:32,400
Sledujte mistra.
Pro každého má něco.

12
00:00:32,450 --> 00:00:34,300
Stisk ruky,
pohled do očí.

13
00:00:34,300 --> 00:00:36,100
Vidíte?
To je ono.

14
00:00:36,100 --> 00:00:39,450
Ale ne, dívka v baretu.
To ne, pane, ne.

15
00:00:39,450 --> 00:00:41,500
Ne.

16
00:00:45,400 --> 00:00:47,750
Tamhle máme dítě,
koukejte, dítě,

17
00:00:47,750 --> 00:00:49,750
vezměte dítě,
vždyť to umíte.

18
00:00:49,750 --> 00:00:51,450
Vezměte dítě, super.

19
00:00:51,450 --> 00:00:53,750
Jo!

20
00:00:53,750 --> 00:00:56,400
Vidíte?
Je dobrej, nedělá chyby.

21
00:01:00,400 --> 00:01:02,450
Postarejte se o tohle, Miku.

22
00:01:05,750 --> 00:01:10,300
No, aspoň si nepřivedl
........