1
00:00:03,690 --> 00:00:05,520
Kategorie je opravdovost:

2
00:00:05,510 --> 00:00:07,940
Ukaž se nám jako Rosnička

3
00:00:08,110 --> 00:00:10,320
Kdo nám předpoví, jestli bude

4
00:00:10,420 --> 00:00:12,760
pršet nebo svítit slunce?

5
00:00:12,850 --> 00:00:14,619
Kdo je dost skutečný na to,

6
00:00:14,620 --> 00:00:18,200
aby byl na 9. kanále?

7
00:00:18,260 --> 00:00:20,760
Ah, slečna Angel.

8
00:00:20,860 --> 00:00:24,600
Tahle kategorie byla dříve pro
žhavé slečny

9
00:00:24,601 --> 00:00:25,601
Ale dneska to je jinak!

10
00:00:31,320 --> 00:00:33,460
A bude sněžit

11
00:00:33,660 --> 00:00:35,480
A už sněží

12
00:00:35,710 --> 00:00:37,699
Tahle rosnička je připravena

13
00:00:37,700 --> 00:00:39,880
na každé počasí.

14
00:00:39,910 --> 00:00:42,610
Ano, Slečno Angel. Práce, Slečno Angel.

15
00:00:42,720 --> 00:00:44,650
Prosím porotu o hodnocení.

16
00:00:44,670 --> 00:00:45,820
Prosím, vaše hodnocení.

17
00:00:45,920 --> 00:00:47,320
Deset. Deset. Deset.

18
00:00:47,400 --> 00:00:48,720
Deset. Deset.

19
00:00:48,770 --> 00:00:50,660
Hlavní cena pro slečnu Angel.

20
00:00:50,760 --> 00:00:53,160
Ze začínajícího Domu Evangelista.

21
00:00:54,700 --> 00:00:58,179
Angel! Angel! Angel!

22
00:00:58,180 --> 00:01:00,180
Angel! Angel!

23
00:01:09,580 --> 00:01:12,820
Sežeň Damona a řekni mu
že se potkáme na chodbě.

24
00:01:15,380 --> 00:01:17,020
Další kategorie

25
00:01:17,120 --> 00:01:18,950
........