1
00:00:04,255 --> 00:00:06,590
<i>KANADA
Nové Skotsko</i>

2
00:00:26,944 --> 00:00:29,363
Posádka uloží
náklad v podpalubí.

3
00:00:29,464 --> 00:00:32,000
Zvláštní prostor,
bezpečný před zvědavýma očima,

4
00:00:32,008 --> 00:00:33,534
jak jste požadoval.

5
00:00:33,701 --> 00:00:35,244
Děkuji, kapitáne.

6
00:00:35,411 --> 00:00:38,664
V této době
je diskrétnost umírající umění.

7
00:00:40,875 --> 00:00:43,294
Můžete vyplout,
jakmile budete naloženi.

8
00:00:43,461 --> 00:00:45,421
Máte další otázky?

9
00:00:48,090 --> 00:00:49,884
To je odpověď
na všechny mé otázky.

10
00:00:51,343 --> 00:00:53,512
Pozor!

11
00:00:55,181 --> 00:00:57,683
Co to sakra je?
Zbraně?

12
00:01:11,238 --> 00:01:12,300
Jak jsem říkal, kapitáne,

13
00:01:12,311 --> 00:01:14,700
diskrétnost je
umírající umění.

14
00:01:16,869 --> 00:01:20,289
Prosím, udejte
posádce kurz do New Yorku.

15
00:01:26,837 --> 00:01:27,838
{\an8}<i>SPOTŘEBA ENERGIE</i>

16
00:01:28,130 --> 00:01:29,673
Kilroyi.

17
00:01:29,924 --> 00:01:31,884
Potřebuji, abys...

18
00:01:32,051 --> 00:01:34,261
něco pro mě ověřil.

19
00:01:35,846 --> 00:01:37,848
Kilroyi?
Děje se něco?

20
00:01:38,390 --> 00:01:39,433
Ne.

21
00:01:39,600 --> 00:01:40,976
Ano.

22
00:01:41,143 --> 00:01:42,603
Asi ne.

23
00:01:42,853 --> 00:01:45,314
........